Click Reaksiyonu Aracılığıyla Farklı Kollu H-tipi Terpolimer Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çöte, Gülay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sırasıyla Nitroksit Ortamlı Radikal Polimerizasyon (NMP), Atom Transfer Radikal Polimerizasyon (ATRP) yöntemleri ve click reaksiyonunu kullanarak farklı kollu H-tipi terpolimer hazırlandı. Bu amaç için, ilk olarak yapısında tersiyer bromür (ATRP için) ve 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-1-iloksi (TEMPO) (NMP için) ve alkin (Click reaksiyonu için) fonksiyonu içeren farklı kollu 3 fonksiyonlu başlatıcı, 7, sentezlendi. Başlatıcı 7, stirenin Nitroksit Ortamlı Radikal Polimerizasyonu, metil metakrilatın Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu gibi yaşayan radikal polimerizasyonları ve alkin-azid fonksiyonlarının click reaksiyonu ile kontrollü molekül ağırlığına ve düşük molekül ağırlığı dağılımına (Mw/Mn=1.33, 1.16) sahip (PS)(PMMA)-PtBA-(PMMA)(PS) ve (PS)(PMMA)-PEG-(PMMA)(PS) olmak üzere 2 çeşit farklı kollu H-tipi polimer elde etmek için kullanıldı. GPC, 1H-NMR, DSC ve AFM analizlerinden elde edilen sonuçlar hem başlatıcı hem de H-tipi terpolimer sentezinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini göstermiştir.
In this study, we prepared a novel H type terpolymer with an alkyne, TEMPO, and tertiary bromide function via combination of atom transfer radical polymerization (ATRP), nitroxide mediated polymerization (NMP) routes, and click reaction. For this purpose, first, mikto-functional initiator, 7, with tertiary bromide (for ATRP), 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yloxy (TEMPO) (for NMP), and alkyne (for click reaction) functionalities was synthesized. The initiator 7 thus obtained was used in the subsequent living radical polymerization routes such as ATRP of MMA and NMP of St, and click reaction of alkyne and azide groups respectively, in order to give H type terpolymer, (PS)(PMMA)-PtBA-(PMMA)(PS) and (PS)(PMMA)-PEG-(PMMA)(PS) with controlled molecular weight and low polydispersity (Mw/Mn=1.33, 1.16). GPC traces, 1H-NMR, DSC, and AFM investigations show that both initiator and polymerization were carried out successfully.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Click Reaksiyonu, atom transfer radikal polimerizasyonu, nitroksit ortamlı radikal polimerizasyonu, H-tipli polimerler, polistiren, poli(metil metakrilat), poli(ter-butil akrilat), poli(etilen glikol), Click reaction, atom transfer radical reaction, nitroxide mediated polymerization, H-shaped polymers, polystyrene, poly(methyl methacrylate), poly(tert-butyl acrylate), poly(ethylene glycol)
Alıntı