Tarihi Çevrelerde Çağdaş Bina Tasarımı: Ortaköy Ve Yakın Çevresinde Yeni Bina Uygulamalarının Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Hacıhasanoğlu, Işıl tr_TR
dc.contributor.author Güler, Özgür tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-15T14:12:58Z
dc.date.available 2015-12-15T14:12:58Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Tarihi nitelikli çevrelerde yapılacak yeni bina tasarımlarının nasıl olması gerektiği ve bu tür çevrelerde tarihi ve kültürel sürekliliğin nasıl sağlanabileceği; mevcut sorunların ortaya konularak çözüm önerilerinin araştırılması tezin amacını oluşturmaktadır. Yeni bina tasarımlarında mevcut tarihi dokunun biçimsel ve somut değerlerinden değil, “öz”ündeki anlamı çağdaş bir anlayışla yorumlayarak yaratmaya çalışmanın ideal ve istenen nitelikte çözümlere götürdüğünü kanıtlamak da amacın başka bir boyutunu yansıtmaktadır. Yapılan literatür araştırmalarıyla elde edilen tüm bulguların mimar ve şehir ve bölge planlamacılardan oluşan bir denek grubuyla, tarihi nitelikli çevrelerde tasarlanan yeni binaların mevcut dokuyla uyumunun tarihi ve kültürel süreklilik bağlamında Ortaköy tarihi kent dokusunda, görsel bir değerlendirme çalışması yaparak incelenmesi ve ileride bu tarz tarihi nitelikli çevrelerde yapılacak yeni bina tasarımları için birtakım ölçütler saptanmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate how to build a new building in historical environments and how to provide historical and cultural continuity in this kind of fields. Another dimension of the aim of this study is to provide an interpretation of the meaning in the essence of historical surroundings instead of commenting the formal and concrete values of historical surroundings, which will always bring ideal and required solutions. After all these inventions that were reached by researching the literature, a visual evaluation in historical urban texture of Ortakoy were done among architects and urban designers. Thus, some criteria were tried to determine to design new buildings for historical environments. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11447
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tarihi Çevre tr_TR
dc.subject Çağdaş Bina Tasarımı tr_TR
dc.subject Tarihi Süreklilik tr_TR
dc.subject Kültürel Süreklilik tr_TR
dc.subject Kentsel Kimlik tr_TR
dc.subject Çevresel Kimlik tr_TR
dc.subject Zıtlık tr_TR
dc.subject Taklit tr_TR
dc.subject Yorumlama tr_TR
dc.subject Yasal Düzenlemeler tr_TR
dc.subject Dolgu (Infill) tr_TR
dc.subject Çağdaş Ek tr_TR
dc.subject Tasarım Ölçütleri tr_TR
dc.subject Ortaköy tr_TR
dc.subject Historical Surroundings en_US
dc.subject Contemporary Building Design en_US
dc.subject Historical Continuity en_US
dc.subject Cultural Continuity en_US
dc.subject Urban Identity en_US
dc.subject Environmental Identity en_US
dc.subject Contrast en_US
dc.subject Imitation en_US
dc.subject Interpretation en_US
dc.subject Lawful Arrangements en_US
dc.subject Infill en_US
dc.subject Contemporary Additions en_US
dc.subject Design Criteria en_US
dc.subject Ortakoy en_US
dc.title Tarihi Çevrelerde Çağdaş Bina Tasarımı: Ortaköy Ve Yakın Çevresinde Yeni Bina Uygulamalarının Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Contemporary Building Design In Historical Environments: Assessment Of New Buildings In Ortakoy And Its Near Vicinity en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8093.pdf
Boyut:
24.79 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama