Türkiye’de Üst Düzey Planlama Sistemi Ve Yönetimine Afet Yönetimi Kapsamında Bakış

dc.contributor.advisor Ünal, Yücel tr_TR
dc.contributor.author Kanlı, İ. Bakır tr_TR
dc.contributor.department Bölge Planlaması tr_TR
dc.contributor.department Regional Planning en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-19T12:30:40Z
dc.date.available 2015-11-19T12:30:40Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ülkemizdeki; planlama ve yönetim sistemleri, afet yönetimi kapsamında üçlü sistem ilişkisi içinde incelenmiştir. Sistemin sağlıklı çalışmadığı noktalar, neden-sonuç ilişkisi içinde tespit edilmiş ve sistemin yeniden yapılandırılmasına ilişkin öneriler getirilmiştir. Afet etkilerinin azaltılabilmesi için planlama sisteminin hiyerarşik bir yapıda sağlıklı olarak çalışması son derece önemlidir. Afet etkilerine duyarlı olarak hazırlanacak; kalkınma planları ile başlayan bölge planları ve çevre düzeni planları ile devam eden hiyerarşik yapının, yerel planlama sistemi ile bütünleştirilmesiyle, kentlerimiz, çok daha sağlıklı ve güvenilir mekanlardan oluşabilecektir. Özellikle bölge planlaması burada ayrı bir öneme sahiptir. Diğer bir önemli konu ise; hiyerarşik planlama sisteminin yönetim boyutudur. Bu çalışmada; afet yönetiminde ana kaynak olarak görülen planlama sisteminin, alt sistemi olan bölge planlamasını ve afet yönetimini etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirecek yönetim kademesi olarak bölge yönetimleri önerilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study the planning and management systems in our country have been examined in the scope of disaster management and in a trio system relationship. The systems’ points of handicap have been established in the frame of reason-result and suggestions have been made regarding the reconstruction of the system. It is very important that the planning system work efficiently in a hierarchical structure to reduce the effects of disasters. Our cities will be much healthier and safer places when plans that are sensitive to the effects of disasters are prepared; a hierarchical structure that begins with national development plans and continues with regional and superior physical plans and is made complete with the local planning system. Regional planning has a distinct importance here. Another important matter is the management aspect of the hierarchical planning system. In this study, regional managements have been proposed as the management level which will enable both the effective and efficient application of regional planning and disaster management, the sub-systems of the planning system viewed as the main source of disaster management. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10527
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Afet yönetimi tr_TR
dc.subject Bölge yönetimi tr_TR
dc.subject Planlama sistemi tr_TR
dc.subject Disaster management en_US
dc.subject Regional management en_US
dc.subject Planning system en_US
dc.title Türkiye’de Üst Düzey Planlama Sistemi Ve Yönetimine Afet Yönetimi Kapsamında Bakış tr_TR
dc.title.alternative A Look At The Upper Level Planning System And Its Management Through Disaster Management In Turkey en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1281.pdf
Boyut:
11.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama