Bayi Performans Değerlendirmesinde Bir Veri Madenciliği Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Dönmez, Zeynep Seçil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Veri madenciliği kavramının, teknolojilerinin ve kullanım alanlarının ayrıntılı olarak ele alındığı bu tez çalışmasında Türkiye’de dayanıklı tüketim sektöründe faaliyet gösteren bir firmada yapılan Veri Madenciliği uygulaması ile gruplanan bayilere yönelik cirolarının arttırılması amacıyla pazarlama stratejileri oluşturulmuştur. Kümeleme analizi yöntemi (Kareli Öklid Uzaklığı ve Ward yöntemleri) ile SPSS ve Tanagra yazılımları yardımıyla farklı grupların mevcut yapıları, geliştirilebileceği yönler ve bu alanlara yönelik stratejiler geliştirilmiştir. Veri madenciliği modeli kurulması ve bayilerin kümelenmesi ile bayi yönetimi daha açık ve net bir yapıya kavuşturulmuş ve bir sonraki aşama olarak bayi kümeleri bazında önerilen detaylı analizlerin daha kolay ve daha az zaman harcanarak yapılmasına fırsat verilmiştir.
In this study; the term of “Data Mining” treated in detail with Data Mining’s technologies and use areas also as a case study, marketing strategies formed for a firm in Turkish durable goods sector to increase revenues of retailers by clustering tools of Data Mining. By this study; mathematical model designed on retailers’ financial information of sales instead of subjective decisions. The study uses cluster analyses (Squared Euclidian Distance and Ward Method) on SPSS and Tanagra softwares to reveal the retailers’ present situations, improvable aspects and strategies for retailer sales progress. Constructing data mining model and clustering retailers clarify retailer management studies. Moreover detail retailer analyses on formed clusters and outliers are future works.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Veri Madenciliği, Kümeleme Analizi, Bayi Performans Değerlendirme, Data Mining, Cluster Analysis, Retailer Performance Evaluation
Alıntı