Deprem Tehlikesi Altındaki Kentsel Yerleşmelerde Deprem Riskinin Değerlendirilmesi: Cihangir Örneği

dc.contributor.advisor Gülersoy, Nuran Zeren tr_TR
dc.contributor.author Uzer, Evren tr_TR
dc.contributor.department Şehirsel Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Urban Design en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-06T12:26:33Z
dc.date.available 2015-11-06T12:26:33Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, artan kentleşme oranı ile giderek daha önemli bir tehlike haline gelen kentsel alandaki deprem riskinin, kent planlaması ve kentsel tasarım uygulamaları çerçevesinde değerlendirilmesi ele alınmıştır. Bu çalışma konusunun seçilme nedeni, Türkiye’de 30 yıllık bir süre içinde ağırlıklı olarak İstanbul metropoliten alanını etkileyecek bir deprem beklentisi olmasıdır. Çalışmanın amacı, kentsel alanda yıkıcı bir deprem gerçeği karşısında planlama anlamında ne tür değerlendirmeler yapılabileceğini araştırmak ve Cihangir semti için bu konuyla ilgili bir uygulama önerisi getirmektir. Çalışma kapsamında depremin genel etkileri, tarihçesi, Dünyada ve Türkiye’de deprem riski azaltımına yönelik yapılmış çalışmalar ve bu konuyla ilgili yasal çerçeve incelenmiştir. Ortaya konan yöntem ve literatür çerçevesinde edinilen bilgilerin ışığında Cihangir semti için deprem riski değerlendirmesi çalışması yapılmıştır. Değerlendirme aşamasında yapılan önerilerden yola çıkılarak, kullanım, form, konum, kat adedi gibi sınırlamaları ve önerileri içeren bir uygulama önerisi hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda farklı kentler için yapılan uygulamalardan edinilen sonuçların genel çerçeve anlamında uygulanabilir olduğu ve kent planlaması ve kentsel tasarı süreçlerinde de mimari ölçekte olduğu gibi deprem riskinin azaltımına yönelik çalışma yapılabildiği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract In this study, earthquake risk in urban areas, which is becoming an important danger within the frame of urban planning and urban design applications, is analyzed. The reason for choosing this subject is the expectation of an earthquake in Turkey, which will mainly affect Istanbul metropolitan area in 30 years. The purpose of this study is to make a research on what kind of studies can be made in planning across a devastating earthquake reality and make a sample plan for Cihangir urban area. Within the content of this study, general effects of earthquake, history of earthquake and studies on earthquake risk mitigation in Turkey and all around the world and legal framework about earthquake studies. Within the frame of the method which is defined and analyzed literature, an earthquake risk evaluation study is made for Cihangir district. With the suggestions given in this evaluation process, some limitations and application suggestions are made on use, form, location, and height of the buildings. As a result of this study it has seen that the results drawn out from studies, which are made for different cities, are also applicable and urban earthquake risk mitigation is also made in urban planning and urban design scale as well as architectural scale. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10121
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Deprem tr_TR
dc.subject Risk Azaltımı tr_TR
dc.subject Kent Planlaması tr_TR
dc.subject Kentsel Tasarım tr_TR
dc.subject Cihangir tr_TR
dc.subject Sakınım Planlaması tr_TR
dc.subject Earthquake en_US
dc.subject Mitigation en_US
dc.subject Urban Planning en_US
dc.subject Urban Design en_US
dc.subject Cihangir en_US
dc.subject Contingency Planning en_US
dc.title Deprem Tehlikesi Altındaki Kentsel Yerleşmelerde Deprem Riskinin Değerlendirilmesi: Cihangir Örneği tr_TR
dc.title.alternative Evaluating Earthquake Risk In Urban Settlements Under Earthquake Risk: Cihangir Case Study en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1839.pdf
Boyut:
2.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama