Doğa- Mimarlık İlişkisi Ve Doğayla Uyumlu Mimari Tasarım Yaklaşımlarıüzerine Bir İnceleme

dc.contributor.advisor İnceoğlu, Mine tr_TR
dc.contributor.author Güler, Beytullah tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:21:15Z
dc.date.available 2015-11-18T15:21:15Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Tezin ilk bölümünde çevresel sorunlar, çevre ‘koruma’ kavramının önemi ve konunun ele alınış sebepleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, doğa tanımı, bileşenleri ve doğa- insan ilişkilerine değinilmiş, Doğu- Batı kültürlerinin doğaya bakış açılarının ışığında mimarideki farklı yansımaları irdelenmiştir. Ayrıca mimari tasarımda doğadan etkilenme biçimleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, peyzajın, doğa ile dengeli yapı tasarımındaki etkin rolü ve peyzaj mimarisi kapsamında doğal peyzaj- yapı ilişkisine değinilmiştir. Dördüncü bölümde, tarihsel süreç içerisinde Doğa–mimarlık ilişkisi incelenmiş, Ayrıca Modern mimari içerisindeki ünlü mimarların doğaya yaklaşımları, Modern mimarideki Kartezyen Görüş ve Post- modernizm üzerinde durulmuştur. Beşinci bölümde, doğayla uyumlu mimari tasarımda farklı yaklaşımlar konusu altında teori ve manifestolar, Organik Mimari, Yeşil(Ekolojik) Mimari, Sürdürülebilir ve Alternatif Yeşil Mimari yaklaşımları incelenmiştir. Tezin son bölümde ise, mimari tasarımda doğanın önemine değinilmiş ve gelecek yıllardaki tasarımı biçimlendirecek, çevresel sorunlara yanıt verebilecek mimarinin ‘Yeşil Mimari’ konsepti olacağı üzerinde durulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the importance of the environmental problems and the aim of this study are pointed out. In the second part, description of natural components and relationship between nature and human being are mentioned. How Eastern- Western cultures view nature are observed. Furthermore the influences of form in architecture from nature are researched. In the third part the effect of landscape about between nature and the harmony of structural design are examined. In the fourth part relationship between nature and architectural design in historical period are researched. Besides in modern architecture, famous architect’s design who approach in a different way to the nature, Cartesian paradigm in modern architecture and Postmodernism are pointed out. In the fifth part, about subject which comprises the harmony with nature in different designs for architecture are researched with theories, manifestos, organic architecture, green (ecological) architecture, sustainable and alternative green architecture. As a result, the importance of nature are mentioned in architectural design and the new green architecture which will be formed in future, will respond to the environmental problems, are observed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10391
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Doğa tr_TR
dc.subject Kültür tr_TR
dc.subject Mimari tr_TR
dc.subject Yeşil tr_TR
dc.subject Nature en_US
dc.subject Culture en_US
dc.subject Architecture en_US
dc.subject Green. en_US
dc.title Doğa- Mimarlık İlişkisi Ve Doğayla Uyumlu Mimari Tasarım Yaklaşımlarıüzerine Bir İnceleme tr_TR
dc.title.alternative Relationship Between Architecture With Nature And Research About The Harmony Of Architectural Design With Nature en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1002.pdf
Boyut:
14.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama