Euclid Ve Yarı-Euclid Uzaylarının Noktasal 1-tipinden Gauss Tasvirine Sahip Alt Manifoldları

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-04-30
Yazarlar
Turgay, Nurettin Cenk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Euclid ve yarı-Euclid uzaylarının noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip alt manifoldları ele alınmıştır. İlk olarak, keyfi boyuta ve keyfi indekse sahip bir yarı-Euclid uzayının karşıt boyutu 2 olan yönlendirilmiş bir alt manifoldunun Gauss tasvirinin Laplasyeni elde edilmiştir. Ayrıca, Euclid ve yarı-Euclid uzaylarının noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip alt manifoldlarının sınıflandırılmasında kullanılabilecek bazı yardımcı teoremler ispatlanmıştır. Daha sonra, 4-boyutlu Euclid uzayının noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip dönel yüzeyleri çalışılmıştır. Son olarak, 4-boyutlu Minkowski uzayının noktasal 1-tipinden Gauss tasvirine sahip uzaysal yüzeyleri ile ilgili bazı sınıflandırma ve karakterizasyon teoremleri ispatlanmıştır.
In this study, submanifolds of Euclidean spaces and pseudo-Euclidean spaces with pointwise 1-type Gauss map are studied. Firstly, the Laplacian of Gauss mapping of an oriented submanifold with codimension 2 in pseudo-Euclidean space with arbitrary dimension and arbitrary index is obtained. Also, some lemmas that can be used to classify submanifolds of Euclidean spaces and pseudo-Euclidean spaces with pointwise 1-type Gauss map are proved. Next, rotational surfaces of Euclidean 4-space with pointwise 1-type Gauss map are studied. Finally, some characterization and classification theorems on space-like surfaces in the Minkowski 4-space with pointwise 1-type Gauss map are proven.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
noktasal 1-tipinden Gauss tasviri, paralel ortalama eğrilik vektörü, dönel yüzey, harmonik tasvir, uzaysal yüzey, pointwise 1-type Gauss map, parallel mean curvature vector, rotational surface, harmonic mapping, space-like surface
Alıntı