Karayollarında Rijit Üstyapı Uygulamaları Ve Tasarımı

dc.contributor.advisor Ağar, Emine tr_TR
dc.contributor.author Ecevit, Onur tr_TR
dc.contributor.department Ulaştırma Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Transportation Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2007-10-17 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T08:54:57Z
dc.date.available 2015-06-12T08:54:57Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, karayollarındaki rijit üstyapı uygulamaları ve bu uygulamara yönelik tasarım yöntemleri ortaya konmuştur. Karayollarında, kaplama tabakası çimento betonundan yapılan rijit üstyapı, kaplama tabakası asfalt betonu olan esnek üstyapı ve bu iki yapının beraber kullanıldığı kompozit üstyapı olmak üzere değişik tipte üstyapılar bulunmaktadır. Çalışmada, ara tipler ihmal edilerek birbirinden tamamen farklı olan esnek ve rijit üstyapılar, çeşitli seçim ölçütleri çerçevesinde karşılaştırılmıştır. Bu seçim ölçütleri temel anlamda teknik ve ekonomik ölçütler olmak üzere ayrılmış ve üstyapı tipi seçimi yapılırken bu ölçütlerle beraber ülke koşullarının da dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. 100 yılı geçkin süredir karayollarında hizmet veren; derzli donatılı, derzli donatısız ve sürekli donatılı tipteki rijit üstyapıların dünyada ve ülkemizde yapılan uygulamaları gözönüne serilerek düşük ve yüksek hacimli trafiğin taşındığı karayollarında rijit üstyapı uygulamaları için örneklerle verilmiş olan öneriler sunulmuştur. Türkiye’de yüksek standartlı yolların ve esnek üstyapılı yolların kalınlık tasarımında yıllardır kullanılan AASHTO 1972 ve daha sonra yayınlanan 1986 ile 1993 versiyonlarının tasarımda getirdiği sakıncalardan sözedilmiş ve NCHRP 1-37 A projesi adı altındaki son versiyon olan AASHTO 2002 tasarım yönteminin rijit üstyapılarla ilgili olan bölümü detaylarıyla anlatılmıştır. Ülkemizde kaçınılmaz bir gereklilik olan rijit üstyapıların gerek kaynak gerekse mühendsilik (uygulama) açısından son derece avatajlı olduğu ve rijit üstyapı teknolojisinin seçiminin, bir kalite politikasının seçimi olduğu sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Rigid pavements for highways and its design methods are presented in this study. There are different types of pavements for highways such as rigid pavements bonded by cement concrete, flexible pavements bonded by asphalt and composite pavements includes both type. Rigid pavements and flexible pavements which are completely different from each other are compared by various criterions. These criterions are divided basicly as technical and echonomical measurements and it`s emphasized to take the conditions of the country into consideration while the type of pavement is being choosen. The executions of jointed plain concrete pavements (JPCP), jointed reinforced concrete pavements (JRCP) and continuously reinforced concrete pavements (CPCP) served over 100 years in the world and our country are flaunted by presented proposals with examples of rigid pavements for low volume traffic roads and high volume traffic roads. The deficiencies of AASHTO 1993, 1986 and 1972 used for high standarded motorways and thickness of flexible pavements layers in our country are mentioned and the section which is related with rigid pavement design expressed from the last version AASHTO 2002 under the name of NCHRP 1-37 A. It has been observed that rigid pavements which has unavoidable necessity in our country has advantages both on material sources and on engineering applications. Morever, it has been concluded that decision of rigid pavement technology is the decision of a quality policy. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4865
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Rijit üstyapı tr_TR
dc.subject Rijit üstyapı tipleri tr_TR
dc.subject Rijit üstyapı performansı tr_TR
dc.subject Rijit üstyapı tasarımı tr_TR
dc.subject Rigid Pavements en_US
dc.subject Rigid Pavement Types en_US
dc.subject Rigid Pavement Performance en_US
dc.subject Rigid Pavement Design en_US
dc.title Karayollarında Rijit Üstyapı Uygulamaları Ve Tasarımı tr_TR
dc.title.alternative Executions And Design Of Rigid Pavements For Highways en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7656.pdf
Boyut:
11.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama