Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/12486
Title: Okul Öncesi Eğitiminde Dalcroze Yaklaşımı
Other Titles: The Dalcroze Approach In Pre-school Music Education
Authors: Doğrusöz Dişiaçık, Nilgün
Özdemir Tuncer, Deniz
326688
Müzikoloji ve Müzik Teorisi
Musicology  and Theory of Music
Keywords: Eğitim ve Öğretim
Dalcroze yöntemi
Eğitim
Müzik
Müzik eğitimi
Okul öncesi dönem
Okul öncesi eğitim
Öğretim
Öğretim yöntemleri
Education and Training
Dalcroze methods
Education
Music
Music education
Pre-school period
Preschool education
Teaching
Instsruction methods
Issue Date: 2012
Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Abstract: Bu çalışma; İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı, Müzikoloji ve Müzik Teorisi Programı'nda; ?Okul Öncesi Eğitiminde Dalcroze Yaklaşımı? konulu doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı; Emile Jaques Dalcroze yaklaşımını inceleyerek, bu yaklaşım doğrultusunda hazırlanmış ve deneysel olarak uygulanmış örnek çalışmaların okul öncesi müzik eğitiminde kullanılmasıdır. Bu tez çalışması; Emie Jaques Dalcroze yaklaşımının genel prensiplerini ortaya koyması ile ve tez çalışması için uygulamada kullanılan müziklerin ve hikâyelerin Emile Jaques Dalcroze yaklaşımına uygun olarak bestelenmiş ve üretilmiş tamamen yeni bir materyal olarak sunulması bakımından önem teşkil etmektedir. Çalışma, ilişkide olduğu tüm disiplinlere katkı sağlayabilmesi ve beraberinde getireceği birçok konuyu tartışmaya açması bakımından yapılmıştır.
This thesis was prepared in the partial fulfillment of the requirements for a doctorate degree at the Social Sciences Institute of Istanbul Technical University, Department of Musicology and Music Theory, Programme of Musicology and Music Theory. The aim of this work is to study Emile Jacques Dalcroze?s approach (in music education) and in the light of his teachings create educational materials which can be used in pre-school music education. The present thesis is of critical importance with regard to the fact that it introduces the major principles of the Dalcroze approach and the fact that it offers original musical pieces and stories composed in the light of the Dalcroze approach. It is expected that the present study will contribute to all related disciplines and encourage new discussions in interdisciplinary studies.
Description: Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2012
URI: http://hdl.handle.net/11527/12486
Appears in Collections:Müzikoloji ve Müzik Teorisi Lisansüstü Programı - Doktora

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
414042003.pdf3.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.