Sanat Tarihi Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 113
 • Öge
  Yunan sanatında grifon, sfenks ve kentauros
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997) Yılmaz, Nalan ; Özer, Filiz ; 64202 ; Sanat Tarihi
  Yunan mitolojisinde yer alan fantastik yaratıklardan grifon, sfenks ve kentauros Yunan Sanatında taş, pişmiş toprak ve metal eserler üzerinde sık sık tasvir edilmiştir. Araştırmada bu yaratıkların ne şekilde, ne amaçla ve hangi bölgelerde görüldüklerinden bahsedilmiştir. t Araştırmanın giriş kısmında konunun seçilme sebebi, yöntem ve yararlanılan başlıca kaynaklardan söz edilmiştir. İkinci bölümde Yunan Uygarlığı' ndan bahsederken alt başlıklarda Perslerle olan savaşkandan da söz edilen tarihi, kısaca tanrılarına değinilen dini ve geometrik dönemden Hellenistik sonuna kadar gelişimi izlenen sanatı ele alınmıştır. Üçüncü bölümde alt başlıklar içinde karışık mitolojik yaratıklardan grifon, sfenks ve kentaurosun gelişimi üzerinde durulmuştur. İlk görüldüğü yerler, görevleri, efsaneleri ve çeşitli bölgelerdeki değişik tasvirleri bol örnek gösterilerek anlatılmıştır. Tezin dördüncü bölümünde grifon, sfenks ve kentauros alt başlıklarında kısaca bu yaratıkların Yunan Sanatı'nda hangi eserler üzerinde görüldüğüne değinildikten sonra alt başlıkların içinde tarih sırasına göre ele alınan örneklerin hangi müzede bulundukları, malzemesi, ölçüsü, bulunduğu yer ve dönemi belirtildikten sonra tasvirine geçilmiştir. Bu hayali yaratıkların sanat eserleri üzerindeki tasvirleri Yunanistan ve İyonya'dan örnekler gösterilerek anlatılmıştır. Sonuç bölümünde ise grifon, sfenks ve kentaurosun Yunan Sanatındaki örneklerindeki özelliklerinden ve Doğu etkilerinden söz edilmiştir.
 • Öge
  Mimar Sinan'ın İstanbul camilerinde açık alanlar ve sınırlayıcı öğeler
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-06-07) Över, Ravdağ Aslı Artam ; Ağır, Aygül ; 42081003 ; Sanat Tarihi ; Art History
  Mimar Sinan hakkında sayısız çalışmalar yapılmıştır ancak üzerine araştırma yapılmamış bir çok konu bulunmaktadır. Klasik dönem Camilerinin açık alanları da bugüne kadar araştırılmamış konulardan biridir. İç mekanlara göre değişime ve bozulmaya daha dayanıksız olan açık alanlar bu araştırmanın konusudur. Araştırma konusu ve süreci, Mimar Sinan?ın İstanbul?daki camilerinin açık alanlarına ait mimari öğelerin çalışılması ve kataloglanarak verilmesi ayrıca vaziyet planları üzerinde belirli bir lejand kullanılarak açık alanların grafik olarak netlik kazanması gereğini doğurmuştur. Açık alanları oluşturan mimari öğeleri temel alan bu çalışmanın amacı; klasik Osmanlı mimarisinin açık alan tasarımında bir düzen olup olmadığı hakkında söz söyleyebilmek ve camilerin günümüzdeki durumlarını belgelemektir.Çalışmanın kapsamı, Mimar Sinan?ın İstanbul?daki camileri ile sınırlandırılmış, ve onsekiz cami yerinde alınan ölçüleriyle çalışmanın temelini oluşturmuştur. Ancak restorasyon sürecinde olan Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi araştırmada kapsamlı bir şekilde yeralmamıştır. Yapıların genel durumu, geçirdiği onarımlar külliye başlığı altında incelenmiş, camilerin son cemaat yeri, avlu, şadırvan, avlu kapıları, avlu duvarları ve pencereleri, hazire, çeşme, bahçe ve bahçe kapıları, bahçe duvarları sırasıyla alt başlıklar halinde incelenmiştir.Külliyelerin açıklamaları, vaziyet planlarıyla ve fotoğraflarla desteklenmiş, Ali Saim Ülgen?in çizimleri, eski fotoğraflar ve haritalarla özgün durumuna en yakın hali araştırılmaya çalışılmıştır. Her yapı için tüm nitelikleri özetleyen tablolar ve avlu kapıları, pencereleri ve çeşmelere ait grafik çizimler ekler bölümünde ayrıca verilmiştir. Değerlendirme bölümünde, açık alanları oluşturan birimler genel özellikleriyle verilmiş ve yapılar topluca irdelenmiştir.Sonuç bölümünde, değerlendirme bölümünde ortaya çıkan sonuçlar verilmiş ve araştırma sırasında ortaya çıkan sonuçlar sıralanmıştır.Bu çalışma sonucunda, Mimar Sinan külliyelerinin açık alanlarında genel bir düzen ortaya çıkmış, tasarım fikirleri ortaya konmuştur.
 • Öge
  Üretici sürecin kanıtı olarak sanatçı arşivi: Hüseyin Bahri Alptekin Arşivi'nin değerlendirilmesi
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-06-29) Romi, Sezin ; Pençe, Deniz Çalışır ; 402081004 ; Sanat Tarihi ; Art History
  Sanatçının kendi arşivini tutup tutmadığı; nasıl tuttuğu; arşivin kendisi ve sanatı hakkında neyi ifade ettiği; sanatçı ve arşivci arasındaki görüş farkı; kişisel arşivin kurumsal çerçevede ele alınması ve uygulanan uluslar arası arşiv standartları? sanatçı arşivlerinin ele alınmasından karşımıza çıkan konulardır.Sanatçı vefat ettikten sonra da sergilerde, etkinliklerde yer almaya devam eder. Sanatçının katıldığı her sergiye ait davetiye, katalog, imaj arşivin bir parçası olur ve arşivi gelişir. Arşiv, aynı zamanda yeniden üretilmesi düşünülen işler için de kaynaktır. Sanatçı arşivi, üretici sürecin kanıtı ve kaynağıdır.Hüseyin Bahri Alptekin vefat ettiğinde ardında her biri teker teker ilgilenilmeyi bekleyen malzemeler bıraktı. Farklı yerlerde ve kişilerde kalan dağınık malzemelerin bir araya getirilmesi uzun, zorlu bir çalışma gerektirdi.Arşiv çalışması, işlerinin envanterinin oluşmasına kaynaklık etti. Arşivden rastlanılan izlerle, yakınlarından dinlenilen hikayelerle, farklı parçalar bir araya getirildi. Sürecin sonunda kayıp olduğu sanılan işlerinin çoğu bulundu, işlerinin kapsamlı envanteri oluşturuldu ve arşivi koruma altına alındı, tüm kütüphanesi kataloglandı. Bu araştırma Hüseyin Bahri Alptekin'in arşivinden yola çıkarak işlerinin izini takip etmeyi ve üretici sürecinin kanıtını sunmayı amaçlar.
 • Öge
  Japon Avangardı Tasarımcısı Rei Kawakubo'nun Comme Des Garçons Koleksiyonlarında Kadının Korku Unsuru Olarak Temsili
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Şahin, Türkü ; Kuban Tokgöz, Zeynep ; 602507 ; Sanat Tarihi ; Art History
  Bu çalışma, moda tasarımcısı Rei Kawakubo'nun giyim markası Comme des Garçons için hazırladığı kadın koleksiyonlarının, istikrarlı olarak annesel bir kadın bedeniyle ilgilendiğini ve kadını korku unsuru olarak ele aldığını ortaya koymaya çalışmaktadır. Japon moda tasarımcıları Rei Kawakubo ve Yohji Yamamoto'nun 1981 yılında Paris'te sergiledikleri ilk defileleri, Batı moda sahnesini salaş, eski görünümlü ve asimetrik giysilerle sarsmıştır. İlerleyen üretim süreçlerinde bu kendilerine has özellikleri koruyan tasarımcılar, Issey Miyake ile birlikte Japon Avangardı başlığı altında anılmaktadır. Çalışmanın amacı, Rei Kawakubo'nun avangart üslubunu ve Japon kimliğini doğru bir biçimde tanımlamaya çalışırken, Comme des Garçons koleksiyonlarının kadın bedeniyle kurdukları ilişkiyi, ortaya çıkardıkları canavar dişi motifleri yardımıyla açığa kavuşturmaktır. Bu koleksiyonları değerlendirirken, psikanalitik kuramın giysi, beden ve cinsiyet ilişkisini tanımlamakta doğru bir araç olup olmadığı da sorgulanmaktadır.
 • Öge
  Jeff Wall: Sanat Tarihi Referanslı Çağdaş Uyarlamalar
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019) Tuncer, Selin ; Haşlakoğlu, Oğuz ; 548505 ; Sanat Tarihi ; Art History
  Jeff Wall, 1946 Vancouver doğumlu, yarım asırdan fazladır kavramsal fotoğraf alanında önemli çalışmaları bulunan ve buna paralel olarak dönemine damga vuran etkili teorik metinleri ile de tanınır. Bu çalışmada, Jeff Wall'un günümüze kadar periyodik olarak karşımıza çıkan sanat tarihi referanslı çağdaş uyarlamarını ele alarak kavramsal alanda temellenen farklı içeriklerine bakılacaktır. Böylece Kanadalı sanatçı Jeff Wall'un entelektüel düzeyi yüksek çalışmaları ile çok katmanlı fotoğraflar üreterek çağdaş sanatta nasıl bir yer edindiği incelenecektir.