Interior Architectural Design (International) Master Degree

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 12
 • Öge
  Sanal gerçeklik ortamlarının çocukların oyun ve öğrenme deneyimlerine etkileri
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-16) Turhan, Ülkünur ; Garip, Seniye Banu ; 635849 ; İç Mimari Tasarım Anabilim Dalı
  Günümüzde teknolojik gelişmeler eğitimi büyük ölçüde etkilemiş ve ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu anlamda eğitim alanında birçok modelde teknolojiden yararlanılmaktadır. Sanal gerçeklik kavramı da bu gelişimle birlikte hayatımıza giriş yapmış, birçok alanda etkin bir konuma gelmiştir. Bu durum, bireylerin bu teknolojiyi daha yakından tanıması ve hayatını kolaylaştıracak şekilde yararlanmayı bilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Eğitim alanında önemli bir role sahip olan sanal gerçeklik teknolojileri, çocukların gelişim özelliklerine göre doğru kullanılmalı, öğrenme sürecinde etkin bir motivasyon yaratmalıdır. Araştırmalara göre farklı bir kuşağı tanımlayan günümüz çocuklarının, geçmiş dönemlere kıyasla teknolojiye daha yatkın olduğu ve adaptasyon sorunu yaşamadıkları gözlemlenmiştir. Levin'e (2013) göre pek çok çocuk, uyku hariç diğer etkinliklerin hepsinden çok teknolojiyle vakit geçirmektedir. Guernsey (2012) ise, sekiz yaşına kadar olan çocukların %52'sinin akıllı telefon, tablet veya benzeri bir aracı kullandığını belirtmektedir. Farklı yaş grubundaki çocuklar için, teknolojik araçlar ile iletişim ve etkileşim, ortaya faklı sonuçlar çıkarmaktadır. Çocuklar eğitimde teknolojiyle tanıştırılmalı, ancak doğru kullanıma teşvik edilmelidir. Bu anlamda tez çalışmasının amacı, sanal gerçeklik teknolojilerinin, çocukların gelişim özelliklerine uygun olacak şekilde, öğrenimlerini geliştirecek noktalarını saptamak, oyun ve öğrenme sürecini bu teknoloji aracılığı ile geliştirmeyi sağlamaktır. Araştırmanın ilk bölümünde sanal gerçeklik kavramı tanımlanmış, tarihsel sürecinden bahsedilmiş, eğitim ve mimariye olan etkilerinin üzerinde durulmuştur. Bir sonraki bölümde oyun ve öğrenme kavramlarına yer verilmiş ve belli başlı kuramlardan bahsedilmiştir.
 • Öge
  Spatial analysis of musical diaspora culture
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-07-16) Uluksar, Deniz ; Garip, Ervin ; 635856 ; İç Mimarlık Anabilim Dalı
  Despite being majorly considered a means for pleasure and entertainment, music has always been a subconscious tool for nations to maintain their culture and transfer it to future generations. People from all around the world used their own genuine music, sometimes even just notes, to articulate their pride in their national history or the sorrows they went through as community. During adaptation, people who are forced to leave their homelands for any reason tend to keep their own culture and resist the social integration in their hostland, where they are considered the minority and even face social exclusion. Throughout history, migrants faced exclusion and opression as minorities, but they found ways to adapt their own music to their new homeland and continue their culture, which also served as a safe spot from the oppresion. This is how the migrants in diaspora are able to save their cultural identities as minorities. This dissertation discusses how the diaspora culture blends in with new geographies through evolving into the music and lifestyle more relatable by the majority of their hostland, and how it translates into various spaces through the very means. Most prominent examples of the diaspora culture are the African people brought to the USA for slave trade, the Rums of Turkey who faced forced migration during the Turkish-Greek population exchange, and for a broader concept, the scattering of Jews across the world, and the Romanians, implementing their own culture into their host countries instead of integration because they were generally not accepted by some nations.
 • Öge
  Cinematographic Narrative In Interior Design Pedagogies
  (Institute of Social Sciences, 2019) Girgin, Fatma Ekin ; Görgül, Emine ; 615528 ; Interior Architectural Design(International) ; İç Mimari Tasarım(Uluslararası)
  This thesis study, which projects the reflections of an experimental, interdisciplinary and multi-faceted attempt on design education, aims to connect diverse but intertwined disciplines of ―cinematography‖ with ―design pedagogies‖ by establishing the connections between these fields within alike perspectives. The undeniable power and decisiveness of cinema, cinematography and visual narrative on generating ―atmospheres‖ is the main and primary motive for this praxis, on behalf of building a novel pedagogical model for interior design pedagogies on perceiving, interpreting and generating the spatial atmosphere. The fact that ―cinematic comprehension and cinematic notion possesses a substantial role in expanding the perspective of the individual on experience, perception, and interpretation‖, on the other hand ―it possesses the competence of being a powerful atmospheric production and representation medium‖ is crucial for this study. In this respect, while investigating the genuine methods and techniques of cinematographic narrative in a deeper sense, they are sought to integrate into the design processes as a tool for narrative and atmosphere generation in further. In other words, cinematic notions, tools, and methods are deployed as novel and alternative methodologies for design processes, especially for interior design studio pedagogies. Based on all these justifications above, first of all, in the first chapter of the thesis manuscript, the research inquiry, the frame of the discussion, the topic, aim, scope and method of the study are emphasized as a brief introduction and preliminary statement of the thesis.
 • Öge
  Environmental Perception And "affect" Interaction Within Public Interiors: İstanbul Courthouses
  (Institute of Social Sciences, 2019) Ayhan, Özgün ; Görgül, Emine ; 569541 ; Interior Architectural Design (International) ; İç Mimari Tasarım (Uluslararası)
  Public interiors are important structural areas for space-individual interaction studies. This study aimed to investigate the public interior-individual interaction through the affects of the public interior on individuals or in other words, the emotional reactions of individuals to the public interiors. The focus has been made on the recent judicial structures built in Istanbul throughout the scope of the study. These new courthouses were built in order to play a central role by combining with previously constructed and used buildings, which are now all under one roof. This radical change seen in the courthouse buildings is thought to differ the affects that influence the perception of space. In this research, the role of the public interior in interaction with the individual, and how it works as an interface are examined through the phenomenon of affect. The main purpose of this study is to read the public interior-individual interaction simultaneously and to determine the existence of an interaction between design and affect. Moreover, if there is an interaction between them, it is examined furthermore to see how different design decisions trigger what kind of affects. Ultimately, the accuracy of these hypotheses has been evaluated through the field research.
 • Öge
  Public Interiority Through Urban Moblity: Design Approaches For Railway Stations In İstanbul
  (Institute of Social Sciences, 2019) Akdemir, Gizem ; Görgül, Emine ; 570649 ; Interior Architectural Design (International) ; İç Mimari Tasarım (Uluslararası)
  The starting point of the study is the importance of interior architectural design discipline as a force that can positively affect the urban wellbeing in metropolitan cities. The notion of publicness or being public and the public spaces that have an essential and inevitable part in the daily urban life, defines the potentials that interior architectural design in terms of enhancing the urban wellbeing. In this context, the concept of urban interior and urban interior practices which also includes the characteristics of public and interior spaces, are considered an efficient tool for improving the urban environment. In this thesis, it is suggested that transportation nodes, which are accepted as the intersections of everyday urban life, as well as urban mobilities and public life, are also urban and public interiors. Based on the hypothesis that transportation nodes accepted as urban and public interiors, public transport structures have been specified due to their direct relation with the concept of urban wellbeing. On this purpose, railway stations which are parts of urban setting from the initial phase of the transformation process of metropolitan cities are selected as the main areas of the study. The aim of the study is to compare the existing conditions of urban and public interiors among selected transportation nodes and then discuss design approaches to improve them. The study offers a relatively experimental approach on evaluating the quality of urban and public interiors. Also, it is intended that the developed method would be beneficial for further studies about urban and interior spaces.