Sanal gerçeklik ortamlarının çocukların oyun ve öğrenme deneyimlerine etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2020-07-16
Yazarlar
Turhan, Ülkünur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Günümüzde teknolojik gelişmeler eğitimi büyük ölçüde etkilemiş ve ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu anlamda eğitim alanında birçok modelde teknolojiden yararlanılmaktadır. Sanal gerçeklik kavramı da bu gelişimle birlikte hayatımıza giriş yapmış, birçok alanda etkin bir konuma gelmiştir. Bu durum, bireylerin bu teknolojiyi daha yakından tanıması ve hayatını kolaylaştıracak şekilde yararlanmayı bilmesi gerekliliğini doğurmuştur. Eğitim alanında önemli bir role sahip olan sanal gerçeklik teknolojileri, çocukların gelişim özelliklerine göre doğru kullanılmalı, öğrenme sürecinde etkin bir motivasyon yaratmalıdır. Araştırmalara göre farklı bir kuşağı tanımlayan günümüz çocuklarının, geçmiş dönemlere kıyasla teknolojiye daha yatkın olduğu ve adaptasyon sorunu yaşamadıkları gözlemlenmiştir. Levin'e (2013) göre pek çok çocuk, uyku hariç diğer etkinliklerin hepsinden çok teknolojiyle vakit geçirmektedir. Guernsey (2012) ise, sekiz yaşına kadar olan çocukların %52'sinin akıllı telefon, tablet veya benzeri bir aracı kullandığını belirtmektedir. Farklı yaş grubundaki çocuklar için, teknolojik araçlar ile iletişim ve etkileşim, ortaya faklı sonuçlar çıkarmaktadır. Çocuklar eğitimde teknolojiyle tanıştırılmalı, ancak doğru kullanıma teşvik edilmelidir. Bu anlamda tez çalışmasının amacı, sanal gerçeklik teknolojilerinin, çocukların gelişim özelliklerine uygun olacak şekilde, öğrenimlerini geliştirecek noktalarını saptamak, oyun ve öğrenme sürecini bu teknoloji aracılığı ile geliştirmeyi sağlamaktır. Araştırmanın ilk bölümünde sanal gerçeklik kavramı tanımlanmış, tarihsel sürecinden bahsedilmiş, eğitim ve mimariye olan etkilerinin üzerinde durulmuştur. Bir sonraki bölümde oyun ve öğrenme kavramlarına yer verilmiş ve belli başlı kuramlardan bahsedilmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2020
Anahtar kelimeler
Architecture, Mimarlık, virtual reality, sanal gerçeklik, games, oyunlar, child development, çocuk gelişimi
Alıntı