FBE- Seramik Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 46
 • Öge
  Hızlı Katılaşmış Ötektikaltı Al.si.cu Alaşımlarının Karakterizasyonu
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Atafırat, O.serdar ; Eruslu, Niyazi ; Seramik ; Ceramics
  Atomizasyon, hızlı katılaşmış metal ve alaşım tozlarının üretiminde kullanılan bir metottur. Bu tozlar, geleneksel üretim metotları ile üretilmesi mümkün olmayan ve daha iyi özelliklere sahip tozlardır. Bu tez çalışmasında atomizasyon teknikleri, kullanım alanları ve diğer yöntemlere göre avantajları anlatılmıştır. Geleneksel yöntemle dökülmüş ötektikaltı Al-8Si-5Cu kokil numuneleri ile gaz atomizasyonu ile hızlı katılaşmış Al-8Si-5Cu toz numunelerin, mikroyapı, X ışınları difraksiyonu ve sertlik özellikleri incelenmiş ve ötektikaltı Al-Si-Cu alaşımlarının yapıları araştırılmıştır. Metalografik incelemelerden, gaz atomizasyonu ile hızlı katılaşmış Al-8Si-5Cu toz numunelerde daha homojen bir yapının elde edildiği, soğuma hızına göre değişen tane yapısı, dendiritik ve hücresel dendiritik yapının elde edildiği görülmektedir. Gaz atomizasyonu ile hızlı katılaşmış Al-8Si-5Cu toz numunelerinin, geleneksel yöntemle dökülmüş ötektikaltı Al-8Si-5Cu kokil numunelerine göre daha yüksek sertlik değerlerine sahip bulunduğu, tozlarda, toz boyutu arttıkça yapının daha pürüzlü hale geldiği, X-Işınları ve nokta analizi EDS çalışmalarında ise silisyumun alüminyum matristeki çözünürlüğünün arttığı ispatlanmıştır. Gaz atomizasyonu ile hızlı katılaşmış Al-8Si-5Cu toz numuneleri tane boyutu yönünden birbirleriyle kıyaslandığında tane boyutu küçüldükçe katılaşma hızı arttığı için sertliğin de arttığı görülmüştür.
 • Öge
  Bor Karbür/silisyum Karbür Kompozitlerin Üretimi
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Büyükuncu, M. Güçlü ; Yücel, Onuralp ; Seramik ; Ceramics
  Bu çalışmanın amacı değişen miktarlarda bor karbür ve silisyum karbür içeren kompozitlerin sıcaklıkta sertleşen fenolik esaslı novalak hegzamin reçine katkısıyla preslenerek şekillendirilmesi ve düşük sıcaklıkta sinterlenmesi sonucu elde edilen numunelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi olmuştur. % 0 B4C-% 100SiC, % 20 B4C-% 80 SiC, % 40 B4C-% 60 SiC, %60 B4C-% 40 SiC, % 80 B4C-% 20 SiC, % 100 B4C-% 0 SiC oranlarındaki karışımlar reçine ilavesinden sonra preslenerek şekillendirilmiş ve 180 C’de pişirilmiştir. Deneyler üç farklı seri halinde yapılmıştır. Birinci ve ikinci serilerde hazırlanan karışımlar sırasıyla 127 ve 255 kg/cm2’lik yükler uygulanarak sinterlenmiş ve pişirilmiştir. Üçüncü seride ise daha ince tozlar yine 255 kg/cm2’lik yüklerle sıkıştırıldıktan sonra sinterlenmiştir. Yapılan mekanik ölçümler sonucunda, yapıdaki bor karbür miktarının artmasıyla eğme mukavemeti ve sertlik gibi mekanik özelliklerin düştüğü belirlenmiştir.
 • Öge
  Zro2-cao-mgo Esaslı Oksijen Sensörlerinin Üretimi Ve Karakterizasyonu
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Kazcı, Erdem ; Addemir, Okan ; Seramik ; Ceramic
  Bu çalışmada, Kalsiyum dioksit ve Magnezyum dioksit ile stabilize edilmiş farklı karışımlardaki Zirkonya tozları ile oksijen sensör tüplerinin seramik enjeksiyon kalıplama yöntemi kullanılarak üretimi ve karakterizasyonu incelenmiştir. Kullanılan bağlayıcı sistemi ise iki bileşenli olup; temel bağlayıcı sistemin hacimce %95’ini meydana getiren parafindir. Arda kalan kısım ise, seramik toz ile polimer bağlayıcı arasındaki ıslatma özelliklerini geliştirmek için kullanılan oleik asitten meydana gelmiştir. Karışımlar, hacimce %60 oranında bağlayıcı içeriğine sahip olacak şekilde hazırlanmıştır. Şekillendirilmiş parçaların bağlayıcı giderme çalışmalarında iki kademeli bir işlem kullanılmıştır. İlk olarak ham parçaların, deneylerde kullanılan ZrO2 tozu içersine gömülmüş halde bir etüvde 120, 150 ve 180 0C sıcaklıklarda 1, 3, 5 ve 10 saat süreyle tutulması sonucu kılcal çekim mekanizmasıyla kısmen bağlayıcıları giderilmiştir. Arda kalan bağlayıcı ise, toz içerisinden çıkarılıp yüzeyleri temizlenmiş parçaların, düşük bir ısıtma hızında 600 0C’ye ısıtılması esnasında kontrollü olarak parça bünyelerinden termal piroliz mekanizmasıyla uzaklaştırılmalarıyla giderilmiştir. Sinterleme işlemi 1730 0C’de 5 saat olarak gerçekleştirilmiş ve daha sonra sensör tüpleri hızlı bir şekilde oda sıcaklığına soğutulmuştur. Bu tüplerden bir kısmı, yaşlandırma ısıl işlemi için 1420 0C’ye ısıtılmış ve bu sıcaklıkta 4 saat tutulmuştur. Çalışma sonunda, enjeksiyon kalıplama ile üretilen sensörler ticari sensör olarak kullanılabilir.
 • Öge
  Cam Ergitme Fırınında Oksijenli Yanma İle Termal Ve Akış Modeli
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Özler, Hasan Burak ; Özgen, Ö. Serdar ; Seramik ; Ceramic
  Bu çalışma iki bölüm içermektedir. Birinci bölüm de cam fırınlarında kullanılan oksijenli yanma teknolojisi incelenmiştir. Oksijenli yanmanın temel prensipleri ile avantajları ve dezavantajları anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, sonlu elemanlar yöntemi, ısı iletimi ve bir kab veya boru içerisindeki sıvının akışı için tanımlanmıştır. Bundan sonra, cam fırınlarının ortak sorunu olan fırın içerisindeki sıvı camla temas refrakterlerinde meydana gelen aşınmaya etki ettiği daha önceden bilinen fırın içindeki refrakterlerin ısı dağılımı ve sıvı cam içerisindeki akış hareketleri bir sonlu elemanlar yazılımı olan Ansys ile modellenmiştir. Fırının refrakter yapılarında meydana gelen ısı dağılımı ve sıvı cam içerisindeki ısı dağılımı, akışın hızı ve bu hızın vektörel doğrultuları tesbit edilmiştir.
 • Öge
  Crn Ve Crn+cr2n Tek Katlı Ve Çok Katlı Kaplamaların Üretimi Ve Karakterizasyonu
  (Fen Bilimleri Enstitüsü, ) Yargan, Ahmet Murat ; Ürgen, Mustafa ; Seramik ; Ceramic
  Bu çalışmada katodik ark fiziksel buhar biriktirme yöntemi ile tek katmanlı CrN ve CrN+Cr2N kaplamalar ile 12 ve 180 katmanlı CrN/CrN+Cr2N kaplamalar üretilerek karakterize edilmiştir. TiN ve (Ti,Al)N gibi kaplamalara nazaran daha tok olan bu kaplamalar metal şekillendirme işlemlerinde performans artırıcı olarak kullanılmaktadır. Yapılan deneyler sonucunda, kaplamaların tümünün sertlikleri birbirine yakın olmasıyla birlikte, en sert kaplama CrN olurken, çift faz içeren kaplamalar daha yumuşaktır. Yapışma bakımından da çift faz içeren kaplamalar daha üstün özellik gösterirken, çok katmanlı kaplamaların yapışmasının bu kaplamalardan bile daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Kaplamalar düşük sürtünme katsayısına sahiptir(0,30-0,55). Tespit edilemeyecek kadar az aşınma sergilemişlerdir. Bunun yanı sıra, 12 katmanlı kaplamada porozite yok denecek kadar az çıkmıştır. Bu da 12 katmanlı CrN/CrN+Cr2N kaplamanın korozyondan korunma için iyi bir şekilde kullanılabileceğine işarettir.