Bor Karbür/silisyum Karbür Kompozitlerin Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Büyükuncu, M. Güçlü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı değişen miktarlarda bor karbür ve silisyum karbür içeren kompozitlerin sıcaklıkta sertleşen fenolik esaslı novalak hegzamin reçine katkısıyla preslenerek şekillendirilmesi ve düşük sıcaklıkta sinterlenmesi sonucu elde edilen numunelerin mekanik özelliklerinin belirlenmesi olmuştur. % 0 B4C-% 100SiC, % 20 B4C-% 80 SiC, % 40 B4C-% 60 SiC, %60 B4C-% 40 SiC, % 80 B4C-% 20 SiC, % 100 B4C-% 0 SiC oranlarındaki karışımlar reçine ilavesinden sonra preslenerek şekillendirilmiş ve 180 C’de pişirilmiştir. Deneyler üç farklı seri halinde yapılmıştır. Birinci ve ikinci serilerde hazırlanan karışımlar sırasıyla 127 ve 255 kg/cm2’lik yükler uygulanarak sinterlenmiş ve pişirilmiştir. Üçüncü seride ise daha ince tozlar yine 255 kg/cm2’lik yüklerle sıkıştırıldıktan sonra sinterlenmiştir. Yapılan mekanik ölçümler sonucunda, yapıdaki bor karbür miktarının artmasıyla eğme mukavemeti ve sertlik gibi mekanik özelliklerin düştüğü belirlenmiştir.
In this study, boron carbide-silicon carbide composites with phenolic based novalac hegzamine resins are shaped by pressing and then sintered under low temperatures. Mechanical properties like flexural strenght, hardness and density are examined. Mixtures with % 0 B4C-% 100SiC, % 20 B4C-% 80 SiC, % 40 B4C-% 60 SiC, %60 B4C-% 40 SiC, % 80 B4C-% 20 SiC, % 100 B4C-% 0 SiC ratios are prepared with the help of resin and then sintered at 180 C. The experiments were done within three different series. The mixtures prepared in the first and the second series were pressed under loads of 127 and 255 kg/cm2 and then sintered. In the third series mixtures were prepared with finer particules and pressed under 255 kg/cm2 load and sintered. The measured results of the mechanical properties showed that with the increasing amounts of boron carbide in the composite flexural strenght and hardness values decreased.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Bor karbür, Silisyum karbür, Kompozit, Eğme mukavemeti, Sertlik, Boron carbide, Silicon carbide, Composite, Flexural Strenght, Hardness
Alıntı