Cam Ergitme Fırınında Oksijenli Yanma İle Termal Ve Akış Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özler, Hasan Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışma iki bölüm içermektedir. Birinci bölüm de cam fırınlarında kullanılan oksijenli yanma teknolojisi incelenmiştir. Oksijenli yanmanın temel prensipleri ile avantajları ve dezavantajları anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında, sonlu elemanlar yöntemi, ısı iletimi ve bir kab veya boru içerisindeki sıvının akışı için tanımlanmıştır. Bundan sonra, cam fırınlarının ortak sorunu olan fırın içerisindeki sıvı camla temas refrakterlerinde meydana gelen aşınmaya etki ettiği daha önceden bilinen fırın içindeki refrakterlerin ısı dağılımı ve sıvı cam içerisindeki akış hareketleri bir sonlu elemanlar yazılımı olan Ansys ile modellenmiştir. Fırının refrakter yapılarında meydana gelen ısı dağılımı ve sıvı cam içerisindeki ısı dağılımı, akışın hızı ve bu hızın vektörel doğrultuları tesbit edilmiştir.
This study contains two parts. In the first section of this study, oxy-fuel combustion technology which be used in glass furnace, has been introduced. Base principles, advantages and disadvantages of oxy-fuel combustion have been told. In the second section of this study, the finite element method has been introduced for thermal conductivity and fluid flow in ducts or pipes. In this section, thermal distribution which in refractories in a typical glass furnace, and behaviour of the solution glass flow have been analysed with Ansys which is a finite element software. Termal distribution which in solution glass and refractories structure, fluid velocities and velocities direction which in solution glass have been got from these analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Cam fırını, Sonlu elemanlar, Ansys, Glass furnace, Finite Elements, Ansys
Alıntı