Bilgisayar Bilimleri Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 32
 • Öge
  Sembolik planlama için uzam-zamansal çıkarsamayla nesne modellerinin ve etkileşimlerinin öğrenilmesi
  (Bilişim Enstitüsü, 2012) Ersen, Mustafa ; Sarıel Talat, Sanem ; 371577 ; Bilgisayar Bilimleri ; Computer Sciences
  Bu tez çalışmasında özerk eylem planlamada kullanılmak üzere ortamdaki çeşitli nesneler arasındaki etkileşimleri öğrenmeye yönelik bir yöntem sunulmaktadır. Öğrenme için ortamdaki nesneler üzerinde gözlemlenen olaylar ve zaman bilgileri ile nesnelerin ilk durumuna ilişkin uzamsal bilgilerden yararlanılmaktadır. Bunun dışında nesnelere ve türlerine ilişkin herhangi bir anlamsal bilgi ya da nesnelerin olaylar arasındaki durumlarına ilişkin bilgi kullanılmamaktadır. Nesne etkileşimlerini öğrenmek üzere uygun bir sınama ortamı olarak ?The Incredible Machine? bilgisayar oyunu kullanılmış ve öğrenme sisteminin başarımı nesneler arasındaki ilişkileri temsil eden farklı seviyelerde bilgi kullanılarak analiz edilmiştir. Nesneler arasında doğrudan gözlemlenebilen ilişkileri barındıran bir bilgi tabanı sisteme sağlandığında, etkileşimler daha sonra planlamada kullanılabilecek seviyede öğrenilmektedir. Ayrıca, nesnelerin uzamsal bilgileri ve olayların zamansal bilgileri üzerinden çıkarsama yapılarak da etkileşimler öğrenilebilmekte ve uzam-zamansal bir yaklaşımla bu bilgiler bir arada kullanılarak bilgi-tabanlı yaklaşıma yakın seviyede sonuçlar elde edilmektedir. İnsan seviyesinde bir müdahaleye gerek olmadan bilgisayarla görü teknikleri yardımıyla otonom bir şekilde elde edilmesi mümkün olan uzamsal ve zamansal bilgiler üzerinden çıkarsama yapmanın mümkün olması makine seviyesinde öğrenmenin başarılı olduğu sonucunu doğurmaktadır.
 • Öge
  Etmenlerle Elektronik Oylama
  (Bilişim Enstitüsü, 2005) Sandıkkaya, Mehmet Tahir ; Örencik, Bülent ; Bilgisayar Bilimleri ; Computer Science
 • Öge
  Duyarga Ağları İçin Karınca Kolonisi Tabanlı Bir Yönlendirme Algoritması Çözümlemesi Ve Tasarımı
  (Bilişim Enstitüsü, ) Demiray, Deniz ; Altılar, Deniz Turgay ; 299953 ; Bilgisayar Bilimleri ; Computer Science
  Bu çalışmada, duyarga ağlarında çalışmak üzere tasarlanan yeni bir yönlendirme algoritması (ANCOR) anlatılmıştır. ANCOR algoritması, doğadaki karınca kolonilerinin yeni yiyecek kaynağı bulup yiyeceklerini yuvalarına taşırlarken, ya da koloni için yeni bir yuva mekanı ararlarken gösterdikleri davranışlardan esinlenilerek hazırlanmıştır. Doğadaki karınca davranışlarının mümkün olduğunca yakından modellenmesi ile elde edilen ANCOR, duyarga ağlarının ihtiyaçlarını karşılayan, kendi kendine organize olabilen bir yönlendirme algoritmasıdır. İletişim sırasında çok küçük veri paketlerinin kullanılması, bant genişliğinin daha az işgal edilmesini sağlamaktadır.
 • Öge
  Telsiz Sensör Ağlarında Hashing Ve İlişkisel Cebir Kullanılarak Dağıtılmış Yöresel Veri Bütünleştirme Ve Süzmesi
  (Bilişim Enstitüsü, ) Çöplü, Tolga ; Oktuğ, Sema ; Bilgisayar Bilimleri ; Computer Science
 • Öge
  Genetik Programlama İçin Alana Özgü Programlama Dili
  (Bilişim Enstitüsü, ) Çayıroğlu, Cem Basar ; Uyar, A. Sima ; 371517 ; Bilgisayar Bilimleri ; Computer Science
  Genetik Programlama[1] (GP) evrimsel algoritmaların bir formu olup, bireylerin temsil ediliş şekli ağaçtır. Genetik programlama ile uğraşan araştırmacılar çalışmalarının tasarım, uygulamaya geçiş ve de test aşamalarında birçok yardımcı araç kullanırlar. Bu araçlar içinde C++ ve Java tabanlı çatılar son yıllarda en çok kullanılan çatılardır. Bu çatılar GP projelerinde uygulamaya geçiş süresini kısaltmakta fakat genelde taban dilleri hakkında derin bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir. Dahası, taban programlama dillerinin limitleri yüzünden, araştırmacılar GP alanında projelerinde iyi bir soyutlama yapamamaktadır. Alana özgü diller [2] (DSL) programlama dilleri olup o alana özel olarak tasarlanmıştır. Örnek olarak, SQL bir alana özgü dil olup veritabanlarına özel olarak geliştirilmiştir. Genel amaçlı programlama dilleri ile kıyaslamak gerekirse alana özel diller o alan için daha çok anlatımcıdır çünkü o alanda olan bir algoritmayı anlatabilecek daha doğal bir yol sağlarlar. Bu anlatımcılığı arttıran özeliği sayesinde araştırmacıların üretkenliği artar ve tecrübesiz programcıların bu alanda daha kolay uygulama geliştirmesine yardımcı olur. Bu çalışmada, genetik programlama için alana özgü bir programlama dili geliştirdik. Alana özgü dil geliştirmek için Xtext[3] adlı Eclipse platformu üzerinde çalışan programlama dili geliştirme aracı kullandık. Xtext gramer denetimi ve de kod üretimi özellikleri vardır. Kod üretimi özelliği sayesinde genel amaçlı programlama dilleri, Xtext tarafından geliştirilmekte olan alana özgü dilden üretilebilir. Alana özgü dil geliştirmek için, ilk olarak genetik programlama alanı analiz edildi. Daha sonrasında geliştirilecek olan dilin grameri tasarlandı. Daha sonraki aşamada ise alana özgü dili Java programlama diline çevirecek kod üretici modül geliştirildi. Geliştirilen alana özgü dil GP 'de bulunan üst seviye operasyonları desteklemektedir. Bunlar arasında; seçme, çaprazlama, mutasyon vardır. Bunun yanında daha alt seviye ağaç işlemlerini de desteklemektedir. Geliştirilen alana özgü dili kullanarak genetik programlama araştırmacıları karışık ağaç işlemlerini kolayca yapabilirler. Geliştirilen primitif komutlar ile araştırmacılar yeni GP operasyonları tanımlayabilirler.