Etmenlerle elektronik oylama

thumbnail.default.alt
Tarih
2005
Yazarlar
Sandıkkaya, Mehmet Tahir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2005
Anahtar kelimeler
Elektronik Oylama, Ağ Güvenliği, Şifrebilim, Electronic Voting, Network Security, Cryptology
Alıntı