Duyarga Ağları İçin Karınca Kolonisi Tabanlı Bir Yönlendirme Algoritması Çözümlemesi Ve Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demiray, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Bu çalışmada, duyarga ağlarında çalışmak üzere tasarlanan yeni bir yönlendirme algoritması (ANCOR) anlatılmıştır. ANCOR algoritması, doğadaki karınca kolonilerinin yeni yiyecek kaynağı bulup yiyeceklerini yuvalarına taşırlarken, ya da koloni için yeni bir yuva mekanı ararlarken gösterdikleri davranışlardan esinlenilerek hazırlanmıştır. Doğadaki karınca davranışlarının mümkün olduğunca yakından modellenmesi ile elde edilen ANCOR, duyarga ağlarının ihtiyaçlarını karşılayan, kendi kendine organize olabilen bir yönlendirme algoritmasıdır. İletişim sırasında çok küçük veri paketlerinin kullanılması, bant genişliğinin daha az işgal edilmesini sağlamaktadır.
In this study, a new routing algorithm for sensor networks (ANCOR) is presented. The ANCOR algorithm is inspired by the real acts of ants for finding new food resources and bringing them to their nests or searching for a better place for their nests. By modeling real acts of natural ants, ANCOR is a self organizing algorithm which meets the routing requirements of sensor networks. The usage of small data packets while communicating, provides a lesser occupation of bandwith.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2008
Anahtar kelimeler
Karınca Kolonisi Optimizasyonu, Topluluk Zekası, Duyarga Agları, Ant Colony Optimization, Swarm Intelligence, Sensor Networks
Alıntı