Siyaset Çalışmaları Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 5 / 19
 • Öge
  Towards the ethics of Marxism: Investigation of the philosophical relations between Marx, Lacan and Badiou
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013) Mergen, İbrahim ; Turanlı, Aydan ; 359950 ; Siyaset Çalışmaları ; Political Studies
  Bu yüksek lisans tezinde iki temel soru ele alınacaktır. İlk olarak `Marksizm?de felsefi anlamda etik bir boyut söz konusu mudur?? sorusuna yanıt aranacaktır. Ele alınacak diğer soru ise `Eğer ki Marksizm?de etik bir boyut mevcut ise Alain Badiou?nun etiği Marksizm dahilinde midir?? sorusudur. Birinci ana bölümde ana hatları ile Marksizm ve etik ilişkisi ele alınmıştır. İkinci bölümde Badiou etiği psikanalize dayandığı için Lacan?ın psikanalitik yaklaşımı değerlendirilmiştir. Ve son bölümde Badiou?nun etiği Marksizm açısından değerlendirilmiştir.
 • Öge
  The development and transformation of the İslamic publishing field: The cases of Nesil and Timaş
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-12-12) Öçal, Devran Koray ; Suner, Asuman ; 419101005 ; Political Studies ; Siyaset Çalışmaları
  Using Pierre Bourdieu?s ?field theory? as its conceptual framework, this thesis investigates the development and transformation of the Islamic publishing field in Turkey. Presenting a broad historical overview of the relations between Islamic movements and the state in Turkey from the late Ottoman era to the present, the thesis discusses the emergence of the Islamic cultural field in general, and the Islamic field of publishing in particular in relation to the transformation of the political, cultural and economic fields in Turkey. Focusing specifically on the two prominent Islamic publishing houses emerged from the Nur community, Nesil and Timaş, the thesis demonstrates how the Islamic field of publishing has moved from the periphery to the center of the broader cultural field in Turkey. The thesis examines the transformation of the publishing policies of Nesil and Timaş from the 1960s to the present. At the same time, on the basis of the interviews and the field study, the thesis provides an analytical and critical evaluation of persistent discursive elements and institutional practices characterizing the current identity of these Islamic publishing houses.
 • Öge
  The formation of neoliberalism in Turkey and the economic rise of conservative Islam: A crucial coalition in the 1980s
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-06-04) Üçoğlu, Murat ; Bove, Geoff ; 419091020 ; Political Studies ; Siyaset Çalışmaları
  This thesis attempts to scrutinize the main reasons for the establishment of the coalition between conservative Muslim people and neoliberalism in Turkey in the 1980s. During the globalization process, the rapid and overwhelming change of the world influences almost all societies, thoughts and values. It can be said that conservative Islamism could not escape from this change and this ideology has integrated itself into the neoliberal globalization process. Therefore, the thesis aims to illustrate why and how Muslim people agreed to co-operate with neoliberal capitalism, since historically they were against the western style capitalism. In the final instance, the thesis tries to observe the key issues for the rise of this coalition with the help of Foucault?s and Althusser?s theories.
 • Öge
  A review of Douzinas' reading of Judaic understanding of justice through the lenses of old testament and lacanian psychoanalysis
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-06-05) Akpınar, Betül ; Gözaydın, İştar ; 419091015 ; Siyaset Çalışmaları ; Political Studies
  The thesis aims to study on Judaism and Judaic understanding of justice. However, it can be said that it is an examination which searches the question of how the Jews have been influenced by the Judaic law. The conclusion derives from the research does not claim to present a response to the question as to encompass the Jews in general but rather it must be thought as an effort which tries to search the question by focusing on some special contexts and persons.The incentive of the thesis is the argument of Costas Douzinas in which it is asserted that ?to be just the Jewish must obey the law, without any reason or justification?. When I first encounter with this claim, I begin to questioning almost intuitively about the validity of this claim. By glancing on the valid ground of this claim, I realize that it bears some problems and this directs me to choose it as the topic of the thesis.Douzinas puts forth this claim in his several works and in different contexts. There appears two stopovers in his works with regards to the specific question of justice one of which stands on the ancient Israel and the other on present-day.Throughout the thesis, following the mentioned stopovers, it is argued that one can put forth this kind of argument only with regards to a specific tradition within Judaism: Rabbinic tradition. This tradition and its understanding of justice are almost completely compatible with Douzinas? argument. However, the Judaic tradition does not solely consist of Rabbinic tradition but houses others which has emerged as a reaction to Rabbinic tradition and its command-centered approach to justice. Throughout the Chapter II, this question is examined by focusing on the Hasidic tradition in addition to Rabbinic tradition. Hasidic tradition is focused on referring to the works of Martin Buber and Rabbinic tradition to Emmanuel Levinas?. These two traditions are specifically preferred to study on since Buber and Levinas are the two philosophers whom Douzinas makes reference to in this context.In accordance with his main argument, Douzinas argues in the second stopover that Judge Jephthah, as all judges in the Book of Judges (the seventh book of the Old Testament), follow absolute loyalty and faith in the God of Israel. Considering Jephthah?s personal history in the axis of his tribe, I argue otherwise. Having discussed the reason why Jephthah cannot be the follower of the justice of the God of Israel, I argue that there is nothing other than the petit objet a of psychoanalytical terminology where Douzinas identifies the justice of Jephthah and of Israeli God.It is argued here that Jephthah who is spoken by the language of law of Israel has experienced two multi-faced ?castrations? and introduced to ?lack?. This introduction to lack marks the birth of Jephthah as a ?subject of lack? and paves the way towards the ?subject of desire?. There are two castrations each bears its own bunch of (quasi) lack; and, the ?object a? (the massacre near the river of Jordan) is the only (impossible) way for the subject to try to remove its lack. However, this object a does not overlap with the justice of the God of Israel because of the reasons explained below.
 • Öge
  Kıbrıs Sorunu Ve Annan Planı Çerçevesinde Türkiye, Yunanistan Ve Avrupa Birliği İlişkileri
  (Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014) Maral, Bahar ; Uzer, Umut ; 359963 ; Siyaset Çalışmaları ; Political Studise
  Bütün tarih boyunca birçok dünya ülkeleri ve özellikle de Ortadoğu ve Anadolu bölgesinde Kıbrıs adası stratejik bir öneme sahip olmuştur. Ada: Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk kesimleri yönünden ve bununla birlikte uluslararası arenada söz sahibi birçok gelişmiş ülke için yıllardır güncelliğini koruyan sorunlar nedeniyle çalışma içeriğine konu edilmiştir. Kıbrıs adasından kaynaklı sorunlar için Türk ve Yunan devletleri üzerinden Kıbrıs Rum ve Türk toplumları, Avrupa Birliği ve özellikle de Birleşmiş Milletler birçok çözüm projesi üretmiş; ancak hiçbir zaman tam anlamıyla bir uzlaşma sağlanamamıştır. Kıbrıs sorununun çözümü için hayata geçirilen ve hazırlanan plan ve projeler arasında önemli bir yere sahip olan Annan Planı da öncesi ve sonrası ile plan sürecinde yaşanan tüm ayrıntıları ve sonuçları araştırılarak çalışma konusu içerisinde anlatılmaya çalışılmıştır. Kıbrıs sorununun devamında ada için birincil taraf rolünde olan Türk ve Yunan devletlerinin tarihsel sürecin akışına göre izlediği politikalar, milli hedefler ve diplomatik girişimlerde tetkik edilerek yorumlanmıştır. Kıbrıs adasında yaşayan Rum ve Türk topluluklarının birbirleriyle olan ilişkileri araştırılmış, buna bağlı olarak gelişen Türk ve Yunan ilişkileri de analiz edilmiştir. Çalışma hazırlanırken daha önce bu konuda yapılmış akademik çalışma ve akademik makaleler literatür incelemesi yapılarak incelenmiştir. Ayrıca bu konu üzerine yazılmış birçok kitap temin edilmiş, çalışmadaki konu başlıklarına göre yararlanılmaya çalışılmıştır. Bunlar dışında, ilgili uluslararası alanda ve ulusal anlamda yapılan birçok görüşme, toplantı, panel gibi çalışmalar incelenmiş, konu ile bağlantılı bölümlerde bu hususlardan da yararlanılmaya çalışılmıştır. Kıbrıs adasının Türk – Yunan devletleri açısından olan sorunun uzun yıllardır devam ettiği, bu sorunun özellikle adada yaşayan her iki toplum için de büyük kayıp ve sıkıntılar verdiği görülmektedir. Ancak, konuya objektif olarak bakıldığında, sorundan daha çok etkilenen, dışlanan ve birçok ülke tarafından ambargo uygulanan taraf adada yaşayan Türk halkı ve varlığı hala kabul edilmeyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmuştur. Anahtar Kelimeler: Annan Planı, Avrupa Birliği, Kıbrıs Sorunu, Rauf Denktaş