FBE- Biyomedikal Mühendisliği Lisansüstü Programı

Bu topluluk için Kalıcı Uri

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Bu programın amaçları : Biyomedikal Mühendisliği alanında, hastalık ve engellerin tanı ve sağaltımında, evrensel bilimin ve eğitimin kültür ve değerlerini temel alan, uluslararası düzeyde nitelikli bilgi ve teknoloji üretebilecek düzeye gelmektir.

Gözat