İki fonksiyonlu allil-sulfanyum tuzu ile fotokimyasal katyonik polimerizasyon için yeni bir katılma-bölüşme vasıtası

dc.contributor.advisor Yağcı, Yusuf
dc.contributor.author Küçüktönbekici, Utku
dc.contributor.authorID 126769
dc.contributor.department Polymer Science and Technology
dc.date 2002
dc.date.accessioned 2023-02-24T10:57:39Z
dc.date.available 2023-02-24T10:57:39Z
dc.date.issued 2002
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Katılma-bölüşme türü başlama katyonik polimerizasyon için uygun bir yöntemdir. Özel tasarlanmış katılma-bölüşme vasıtalarının katyonik polimerizasyonda etkin bir başlatıcı olduğu gösterilmiştir. Bu proseste, elde edilme yöntemine bağlı olmaksızın radikaller çift bağa katılırlarak yeni radikaller oluştururlar. Bu karasız radikaller daha sonra hızlı bir bölünmeye uğrayarak reaktif radikal katyonları olştururlar. Bu radikal katyonların kendileri veya hidrojen abstraksiyonu sonucu oluşan protonik asitler polimerizasyonu başlatır. Aslında, katılma-bölüşme vasıtalarının kendileri gerçek bir başlatıcı olmayıp, serbest radikal kaynakları birlikte yardımcı-başlatıcı (co-initiator) olarak görev yaparlar. Bu çalışmada, iki fonksiyonlu başlatıcı, allil tetrahidrotiofenyum heksafloroantimonat, 3- kloro-2-metilpropen'in tetrahidrotiofen ile sodyum heksafloroantimonat varlığında tek aşamada gerçekleştirilen reaksiyon ile sentez edilmiştir. Bu tuz, polar bir çözücü olan propilen karbonat hariç, katyonik polimerizasyon için uygun olan organik çözücülerde çözünmemektedir. Bu tuzun, 2,2-dimetoksi-2-fenil asetofenon (DMPA) ve benzofenon (BP) gibi fotobaşlatıcılar varlığında sikloheksen oksit (CHO) ve butil vinil eter (BVE) in katyonik polimerizasyonundaki başlatıcı etkinliği incelenmiştir. Oluşan polimerlerin propilen karbonat çözücüsünde çözünmemesi nedeniyle polimerizasyon heteojen olarak gerçekleşmektedir. İki fonksiyonlu tuzun polimerizasyonu genel olarak kullanılan katılma-bölüşme vasıtalarına benzer bir mekanizma ile başlattığı varsayılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Addition-fragmentation type initiation is a versatile route for cationic polymerization. Specially designed allylic salts have been shown to act as addition fragmentation agents (AFA) in the initiation of cationic polymerization. In this process, radicals regardless of their mode of generation, add to the double bond, thus generate radicals. Unstable radicals then undergo rapid cleavage to yield reactive radical cations. Either these radical cations themselves or protonic acids produced after hydrogen abstraction are responsible for the successful initiation. Obviously, AFAs are not actual iniators but act as co-initiators in conjenction with free radical sources. In this study, bifunctional allyl tetrahydrothiophenium hexafluoroantimaonate was synthesized via one-pot reaction of 3-chloro-2-chloromethylpropene with thiophene in the presence of sodium hexafluoroantimonate. The salt is not soluble in common organic solvents suitable for cationic polymerization except the polar solvent propylene carbonate. The initiation capabilty of this salt, in conjunction with a photochamical free radical source such as 2,2-dimethoxy-2-phenyl acetophenone (DMPA) and benzophenone (BP), via an addition- fragmentation mechanism in the cationic polymerization of cyclohexene oxide (CHO) and butyl vinyl ether (BVE) is investigated. Polymerization proceeded heterogeneously in both monomers due to the insolublity of the respective polymers in the solvent, propylene carbonate. It was postulated that the initiation mechanism in the case of the bifunctional salt is similar to that described for the usual AFAs. en_US
dc.description.degree M.Sc.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/21910
dc.language.iso en
dc.publisher Institute of Science and Technology
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Katyonik polimerleşme tr_TR
dc.subject Katılma-bölüşme tr_TR
dc.subject Katyonik polimerleşme en_US
dc.subject Katılma-bölüşme en_US
dc.title İki fonksiyonlu allil-sulfanyum tuzu ile fotokimyasal katyonik polimerizasyon için yeni bir katılma-bölüşme vasıtası
dc.title.alternative Bifunctional allyl-sulphonium salt as a novel addition-fragmentation agent for photoinitiated cationic polymerization
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
126769.pdf
Boyut:
1.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama