Servis işlemleri ve hava yolu/ikram servis sistemleri yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Bali, Nurgül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada, servis sektörü ve onun alt sistemi olarak hava yolu ikramı, servis işlemleri yönünden incelenmiştir. Bölüm-1 : incelenmek üzere servis sektörünün seçilme nedeni, bu sektördeki değişimler ve alt sistemlerin özellikleri anlatılmaktadır. Bölüm-2 : Servis sektörünün tanımı, özellikleri ve karakteristiklerini içermektedir. Servis sektöründe kalitenin açıklanmasına da yer verilmiştir. Bölüm-3 : Hava yolu taşımacılığı analizi, yolcu beklentileri, yolcu sınıflan bu bölümde yer almaktadır. Bölüm-4 : Bu bölümde ikram sektörünün karakteristikleri, değişik yaklaşımlar altında ikram kuruluşlarının gruplandırılması, kontrol prosedürleri ve kullanılan gereçler anlatılmaktadır. Bölüm-5 : Hava yolu ikramı, hava yolu ikramında kalite bileşenleri ve pazar etkilerinin sayısallaştırılması konularına değinilmiştir. Bölüm-6 : Seçilen sistemle ilgili uygulama ve düzenlemeler yer almaktadır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
Anahtar kelimeler
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği, Hava yolu ulaşımı, Servis sistemleri, Industrial and Industrial Engineering, Air transportation, Service systems
Alıntı