ANAHTAR TESLİM-SABİT FİYAT SÖZLEŞME USULÜNCE ALINAN BİR PROJENİN RİSK DEĞERLENDİRİLMESİNİN YAPILMASI İÇİN METOT ÖNERİSİ VE ÖRNEK UYGULAMA

thumbnail.default.alt
Tarih
07.07.2010
Yazarlar
Burcu AKYILDIZ
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ekonominin en önemli iş kollarından biri de ulusal gelire katkısı ve istihdam yaratma becerisi ile inşaat sektörüdür. İnşaat sektörü diğer sektörlere oranla tipik özellikleri nedeniyle daha fazla belirsizlik içermektedir. Ancak bu kadar belirsizliğin dolayısı ile riskin olduğu bir sektörde ilginçtir ki risklere gereken ilgi gösterilmemekte hatta çoğu firmanın projenin risk analizi yapmadan işi aldıkları görülmektedir. _x000D_ İnşaat projesinin süresinin ve maliyetinin belirlenmesi kararlarında, inşaat sektörünün özellikleri ve içerdiği tipik riskler sebebiyle sıklıkla yanılgılar meydana gelmektedir. Özellikle anahtar teslim-sabit fiyat sözleşme usulünün uygulandığı ihalelerde teklif edilen fiyat, değiştirilemediği için maliyeti etkileyen riskler yükleniciyi ciddi anlamda zorlamaktadır. Aynı zamanda bu şekilde ihale edilen işlerde genellikle planlanan programdan sapmalar durumunda yüklenici ciddi meblağlarda ceza ödemek zorunda kalmaktadır._x000D_ Bu çalışmanın amacı, anahtar teslim-sabit fiyat usulünce ihale edilen tipik bir projenin maliyet ve süre olarak risk analizinin yapılmasıdır. Örnek olay incelemesi kısmından önce aralarındaki farkları anlayabilmek amacıyla sözleşme tipleri anlatılmış, risk kavramı, yönetimi ve analiz yöntemleri ele alınmış ve risk analizinin yapılmasında en çok kullanılan yazılımlar anlatılmıştır. Örnek olay incelemesi olarak ise gerçekleşen ve simülasyon sonucu bulunan değerlerin kıyaslanabilmesi için daha önceden yapımı tamamlanmış bir projenin ele alınması tercih edilmiştir. Risk analizine ilişkin simülasyonların sayısını artırabilmek için de elle simülasyon yerine @Risk yazılımı kullanılarak simülasyon yapılması tercih edilmiştir.
By the contribution to national income and the generating employment capability, construction sector can be named as one of the most important branches of the economy. Construction sector includes more uncertainty than other sectors because of its typical features. However, although so much uncertainty -so risks- take place in this sector, it is suprising that the needed attention does not taken on interest, moreover most of the companies win the tender without calculating the project’s risk. _x000D_ Because of the features of constuction sector and its typical risks, there are too often mistaking decisions in determining the duration and the cost of the projects. Especially, being unable to change the bidding price in bids based on turnkey-fixed price contract method makes contractors have serious difficulties because of cost affective risks. At the same time, usually contractors are forced to pay serious penalties when a deviation occurs in planned program in this type of bidding method. _x000D_ The purpose of this study, analyzing the duruation and cost risks in a typical project based turnkey-fixed price contract method. Before case study section; first the contract types are explained in order to understand the difference between the types, moreover the risk concept, its management and analysis methods are considered and finally the most commonly used risk analysis softwares are described. In case study section, to compare simulation results and realised results a completed project has been chosen. @Risk simulation software has been preffered rather than by hand simulation for risk analysing in order to increase the number of simulations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Risk, risk analizi, anahtar teslim götürü bedel, yöneylen araştırması, @Risk, optimizasyon, süre optimizasyonu, maliyet optimizasyonu, olasılık, Risk, risk analysis, risk management, lump-sum bidding, operations research, @Risk, optimization, time optimization, cost optimization, probablity.
Alıntı