Betonarme Bir Binanın Davranışının Eski Ve Güncel Tasarım Yönetmeliklerine Göre İncelenmesi

dc.contributor.advisor Özkul, Tülay Aksu tr_TR
dc.contributor.author Üstün, Mert tr_TR
dc.contributor.authorID 10004513 tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-06-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:09Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:09Z
dc.date.issued 2013-07-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, ülkemizde şimdiye kadar betonarme yapı üzerine çıkarılmış deprem yönetmelikleri ile betonarme şartnamelerin betonarme bir yapının davranışa olan etkileri araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1961, 1968, 1975, 1997 ve 2007 Deprem Yönetmelikleri ile TKİC/1967, TS500/Nisan1984 ve TS500/Şubat2000 betonarme şartnameleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda betonarme bir yapı üzerinden incelenen yönetmeliklere ve betonarme şartnamelere uygun olarak 6 adet taşıyıcı sistem oluşturulmuştur. Oluşturulan her bir taşıyıcı sistem ilgili olduğu deprem yönetmeliğine göre isimlendirilmiştir. Bu taşıyıcı sistemler sırasıyla TSDY1961, TSDY1968, TSDY1975-A, TSDY1975-B, TSDY1997 ve TSDY2007 olarak isimlendirilmiştir. Oluşturulan her bir taşıyıcı sistem ilgili olduğu deprem yönetmeliğin en son geçerli olduğu dönemde kullanılan betonarme şartnamelere göre uygun boyutlandırılmıştır. Bu taşıyıcı sistemlerin hepsinin türü perde çerçeveli olarak seçilmiştir. Bu taşıyıcı sistemler, çalışmada incelenen yönetmelikler ve betonarme şartnamelerdeki farklılıkları sunmak için üçerli gruplar halinde iki gruba ayrılmıştır. İlk gruptaki taşıyıcı sistemler TSDY1961, TSDY1968 ve TSDY1975-A’dır. İkinci gruptaki taşıyıcı sistemler TSDY1975-B, TSDY1997 ve TSDY2007’dir. İlk gruptaki üç taşıyıcı sistemin üzerinde sırasıyla 1961, 1968 ve 1975 Deprem Yönetmeliklerindeki sadece statik deprem analizleri yapılmış ve elde edilen bazı analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. İkinci gruptaki üç taşıyıcı sistemin üzerinde sırasıyla 1975, 1997 ve 2007 Deprem Yönetmeliklerindeki deprem analizleri yapılmıştır. Ayrıca bu gruptaki taşıyıcı sistemlerin zemin kattaki bütün taşıyıcı elemanların betonarme tasarımları yapılmıştır. Yapılan deprem analizlerinden ve betonarme tasarımlarından elde edilen bazı sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda, deprem yönetmelikleri ile betonarme şartnamelerin betonarme yapı tasarımı üzerine büyük ölçüde gelişme gösterdiği belirtilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, investigation of reinforced concrete building’s behavior according to former and current design codes in our country was aimed. For this purpose the knowledge about 1961, 1968, 1975, 1997 and 2007 seismic codes with TKİC/1967, TS500/April1984 and TS500/February2000 specifications were given. Consequently, the six load-bearing systems which were made from the reinforced concrete building are suitable with seismic codes and reinforced concrete regulations. The six load-bearing systems are named as TSDY1961, TSDY1968, TSDY1975-A, TSDY1975-B, TSDY1997 and TSDY2007. All of them were chosen as shear wall-framed system. The six load-bearing systems were divided into two groups in threes. TSDY1961, TSDY1968 and TSDY1975-A take part in the first group. Also, TSDY1975-B, TSDY1997 and TSDY2007 take part in the second group. Static earthquake analyses according to 1961, 1968 and 1975 Seismic Codes were done the first group of three on load-bearing systems and the analyses results were compared with each other. The earthquake analyses according to 1975, 1997 and 2007 Seismic Codes were done the first group of three on load-bearing systems and the analyses results were compared with each other too. In addition to these analyses, TSDY1975-B, TSDY1997 and TSDY2007 load-bearing systems’ all the structural elements on the ground floor were made reinforced concrete calculations and designs. Some results from the earthquake analyses and reinforced concrete designs were compared with each other. At the end of this study, it was explained that seismic codes and regulations about the reinforced concrete building design developed very highly. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6683
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Betonarme şartname tr_TR
dc.subject Deprem yönetmeliği tr_TR
dc.subject Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi tr_TR
dc.subject Mod Birleştirme Yöntemi tr_TR
dc.subject Perde çerçeveli sistem tr_TR
dc.subject Tasarım tr_TR
dc.subject Taşıyıcı sistem tr_TR
dc.subject Equivalent Seismic Load Method en_US
dc.subject Mode Superposition Method en_US
dc.subject Design en_US
dc.subject Reinforced Concrete Regulation en_US
dc.subject Seismic Code en_US
dc.subject Shear Wall-Framed System en_US
dc.subject The Load-Bearing System en_US
dc.title Betonarme Bir Binanın Davranışının Eski Ve Güncel Tasarım Yönetmeliklerine Göre İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Reinforced Concrete Building’s Behavior According To Former And Current Design Codes en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
350677.pdf
Boyut:
9.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama