Betonarme Bir Binanın Davranışının Eski Ve Güncel Tasarım Yönetmeliklerine Göre İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-19
Yazarlar
Üstün, Mert
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülkemizde şimdiye kadar betonarme yapı üzerine çıkarılmış deprem yönetmelikleri ile betonarme şartnamelerin betonarme bir yapının davranışa olan etkileri araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 1961, 1968, 1975, 1997 ve 2007 Deprem Yönetmelikleri ile TKİC/1967, TS500/Nisan1984 ve TS500/Şubat2000 betonarme şartnameleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda betonarme bir yapı üzerinden incelenen yönetmeliklere ve betonarme şartnamelere uygun olarak 6 adet taşıyıcı sistem oluşturulmuştur. Oluşturulan her bir taşıyıcı sistem ilgili olduğu deprem yönetmeliğine göre isimlendirilmiştir. Bu taşıyıcı sistemler sırasıyla TSDY1961, TSDY1968, TSDY1975-A, TSDY1975-B, TSDY1997 ve TSDY2007 olarak isimlendirilmiştir. Oluşturulan her bir taşıyıcı sistem ilgili olduğu deprem yönetmeliğin en son geçerli olduğu dönemde kullanılan betonarme şartnamelere göre uygun boyutlandırılmıştır. Bu taşıyıcı sistemlerin hepsinin türü perde çerçeveli olarak seçilmiştir. Bu taşıyıcı sistemler, çalışmada incelenen yönetmelikler ve betonarme şartnamelerdeki farklılıkları sunmak için üçerli gruplar halinde iki gruba ayrılmıştır. İlk gruptaki taşıyıcı sistemler TSDY1961, TSDY1968 ve TSDY1975-A’dır. İkinci gruptaki taşıyıcı sistemler TSDY1975-B, TSDY1997 ve TSDY2007’dir. İlk gruptaki üç taşıyıcı sistemin üzerinde sırasıyla 1961, 1968 ve 1975 Deprem Yönetmeliklerindeki sadece statik deprem analizleri yapılmış ve elde edilen bazı analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. İkinci gruptaki üç taşıyıcı sistemin üzerinde sırasıyla 1975, 1997 ve 2007 Deprem Yönetmeliklerindeki deprem analizleri yapılmıştır. Ayrıca bu gruptaki taşıyıcı sistemlerin zemin kattaki bütün taşıyıcı elemanların betonarme tasarımları yapılmıştır. Yapılan deprem analizlerinden ve betonarme tasarımlarından elde edilen bazı sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonunda, deprem yönetmelikleri ile betonarme şartnamelerin betonarme yapı tasarımı üzerine büyük ölçüde gelişme gösterdiği belirtilmiştir.
In this study, investigation of reinforced concrete building’s behavior according to former and current design codes in our country was aimed. For this purpose the knowledge about 1961, 1968, 1975, 1997 and 2007 seismic codes with TKİC/1967, TS500/April1984 and TS500/February2000 specifications were given. Consequently, the six load-bearing systems which were made from the reinforced concrete building are suitable with seismic codes and reinforced concrete regulations. The six load-bearing systems are named as TSDY1961, TSDY1968, TSDY1975-A, TSDY1975-B, TSDY1997 and TSDY2007. All of them were chosen as shear wall-framed system. The six load-bearing systems were divided into two groups in threes. TSDY1961, TSDY1968 and TSDY1975-A take part in the first group. Also, TSDY1975-B, TSDY1997 and TSDY2007 take part in the second group. Static earthquake analyses according to 1961, 1968 and 1975 Seismic Codes were done the first group of three on load-bearing systems and the analyses results were compared with each other. The earthquake analyses according to 1975, 1997 and 2007 Seismic Codes were done the first group of three on load-bearing systems and the analyses results were compared with each other too. In addition to these analyses, TSDY1975-B, TSDY1997 and TSDY2007 load-bearing systems’ all the structural elements on the ground floor were made reinforced concrete calculations and designs. Some results from the earthquake analyses and reinforced concrete designs were compared with each other. At the end of this study, it was explained that seismic codes and regulations about the reinforced concrete building design developed very highly.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Betonarme şartname, Deprem yönetmeliği, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi, Perde çerçeveli sistem, Tasarım, Taşıyıcı sistem, Equivalent Seismic Load Method, Mode Superposition Method, Design, Reinforced Concrete Regulation, Seismic Code, Shear Wall-Framed System, The Load-Bearing System
Alıntı