Toplumsal Etkileşim Mekânı Olarak Sinemalar

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Çelen, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Tez kapsamında öncelikle sinemanın tanımı yapılmış, dünyada ve ülkemizde sinemanın doğuşu, gelişimi hakkında bilgiler aktarılmıştır. Çalışmanın devamında sinema, bir toplumsal etkileşim mekânı olarak daha çok sosyal yönü ile ele alınmış, Türkiye'deki seyirci alışkanlıkları hakkında fikir sahibi olabilmek için ise İstanbul'un belli noktalarında anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Ardından sinemanın mekânsal özellikleri etkileşim dâhilinde incelenmiş, sinema salonları ile ilgili genel teknik ve mimari bilgilere yer verilmiştir. Son bölümde, tez kapsamında ortaya konan tarihçe, kavramlar ve çeşitli veriler bağlamında; İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Alkazar Sineması'nın incelemesi yapılmıştır.
Within the scope of this study, first, the definition of cinema has been done. Information about the birth and the progress of cinema in the world and in Turkey has been given. After cinema has been discussed in the context of interaction, emphasizing social aspects; a survey has been made in definite points of İstanbul in order to reveal Turkish cinema audience?s habits. Then, the place of cinema has been evaluated as an architectural space emphasizing the interaction, while citing the architectural and technical data about movie halls. At the last chapter of the work, the Alkazar Movie Hall, situated in Beyoğlu İstanbul, has been examined in the context of historical process, aspects and various data introduced within the thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Mimarlık, İç Mimari ve Dekorasyon, Görüntü sistemleri, Mekansal değerlendirme, Mimari özellikler, Salonlar, Ses sistemleri, Sinema, Sinema seyircileri, Toplumsal etkileşim, İstanbul-Beyoğlu, Architecture, Interior Design and Decoration, Interaction, Image systems, Spatial evaluation, Architectural characteristics, Halls, Sound systems, Cinema, Cinema audiences, Social interaction, İstanbul-Beyoğlu
Alıntı