Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanının 20.yy. Başından Günümüze Değişimi Ve Korunması İçin Öneriler

dc.contributor.advisor Mazlum, Deniz tr_TR
dc.contributor.author Gökyay, Demet tr_TR
dc.contributor.department Restorasyon tr_TR
dc.contributor.department Restoration en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-08T13:13:40Z
dc.date.available 2015-06-08T13:13:40Z
dc.date.issued 2009-06-26 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanı içinde yer alan çalışma bölgesi, 20.yy. boyunca, büyük bir kentsel değişim yaşamış, bu değişim fiziksel olduğu kadar, sosyal boyutta da kendini göstermiştir. Birçok yazılı ve görsel kaynak kullanılarak belgelenmeye çalışılan bu değişim için, 1922 tarihli Pervititch haritaları değerli bir kaynak olmuş, kişilerin anılarını aktardıkları kitaplar ise sosyal değişime ışık tutmuştur. Ayrıca, 1934 tarihli İstanbul Şehir Rehberi de incelenerek, cadde ve sokak adlarının da değiştirilmesiyle kaybedilen soyut mirasa dair izler bulunmuştur. Beşiktaş merkezi, büyük bir değişimin eşiğindedir; Beşiktaş Meydan Projesi ile büyük bir fiziki değişiklik yaşayacak alan, aynı zamanda Tütün Deposu’nun otele dönüştürülmesi projesiyle de, büyük bir sosyal kimlik değişimine girecektir. Tez kapsamında, bu projeler, kentsel değişim ve güncel durum göz önünde bulundurularak, mevcut dokunun korunması ve sıhhileştirilmesi için öneriler geliştirilmiştir. Böylece, gerek konumu, gerek tarihsel geçmişi, gerekse turizm potansiyeli ile İstanbul’un önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Beşiktaş’ın, mevcut kentsel dokusunun özgün kullanıcısıyla ve “ruh”u zedelenmeden gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Along the 20th century, the working site, which is a part of Beşiktaş Köyiçi Urban site, had a big urban change, which also affected social life due to physical changes it went over. This alteration has been documented by using various written notes, drawings, true stories of the residents, and especially Pervititch maps that served as a-real physical source. And also, Istanbul City Guide, dated 1934, have been analysed to find out the traces of this intangible heritage. Beşiktaş is on the verge of a big change; the district, which is going to come face to face with a physical change due to Beşiktaş Public Square Project, will also go over a change in social identity due to Tobacco Warehouse Transformation Project. In this thesis, suggestions have been developed to preserve and improve today’s conditions together with these projects and urban transformation. Thus, the goal of this thesis is to keep the architectural values that could survive and sustain the spirit of Beşiktaş, which is a very important residential center of Istanbul for its geographical position, historical importance and its tourism potential. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4329
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İstanbul tr_TR
dc.subject Beşiktaş tr_TR
dc.subject Restorasyon tr_TR
dc.subject Kentsel Sit Koruma tr_TR
dc.subject Tarihi Çevre tr_TR
dc.subject İstanbul en_US
dc.subject Beşiktaş en_US
dc.subject Restoration en_US
dc.subject Urban Site Conservation en_US
dc.subject Historical Environment en_US
dc.title Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanının 20.yy. Başından Günümüze Değişimi Ve Korunması İçin Öneriler tr_TR
dc.title.alternative Alteration Of Beşiktaş Köyiçi Urban Site, From The Beginning Of The 20th Century To Present And Suggestions For Its Conservation en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9536.pdf
Boyut:
75.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama