Araç Rotalama Ve Çizelgeleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özkan, Pınar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı araç rotalama ve çizelgeleme yöntemlerini kullanarak en optimum rotayı belirlemek ve bunu yaparken de rotalama maliyetlerini düşürmektir. İlk bölüm olarak konuya bir giriş yapıldıktan sonra, ikinci bölümünde lojistik yönetimi kavramı altında lojistik faaliyetler, lojistik maliyetler, performans yönetimi ve taşımacılık türleri gibi konular açıklanmıştır. Üçüncü bölüm olan dağıtım yönetiminde fiziksel dağıtım faaliyetleri, dağıtım stratejileri, dağıtım kanalı türleri ve üyeleri anlatılmış, dördüncü bölümde ise araç rotalama ve çizelgeleme yöntemleri, rotalama türleri ve araç rotalama yazılımları incelenmiştir. Son bölümde ise, Ekol Lojistik’te bir araç rotalama problemi için optimum rota bulunmaya çalışılmıştır. Bu yöntemlerin içinden tamsayılı programlama yardımıyla Ekol Lojistik için bir araç rotası oluşturulmuş ve bu rotanın işletmeye getireceği minimum maliyet hesaplanmıştır. Bu rotanın bulunmasında Gams programı kullanılmıştır.
The aim of this study is to determine the optimum route with vehicle routing and scheduling methods while decreasing the routing costs. After an entry to the topic is done in the second part, beneath the logistics concept, the topics as logistical activity, logistical cost, performance management and transportation types are explained. In distribution management as the third part, physical distribution activities, distribution strategies, distribution channel types and members are described. In the forth part, vehicle routing and scheduling methods, routing types and vehicle routing softwares are analysed. In the last part, an optimum route has been managed to find for a vehicle routing problem in Ekol Logistics. For Ekol Logistics, a vehicle route composed and the minimum cost to the firm of this route has been calculated. While finding this route, the Gams program has been used.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Araç rotalama ve çizelgeleme, Lojistik, Dağıtım, Tamsayılı, Vehicle routing and scheduling, Logistics, Distribution, Integer programming
Alıntı