Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme Ve Tekstil Sektöründe Bir Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öztürk, Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ilk olarak klasik maliyet muhasebesi yaklaşımları incelenmiş ve eksiklikleri ortaya konmuştur. Bu yaklaşımlar özellikle üretim destek bölümlerinin ve genel üretim maliyetlerinin ürünlere taşınmasında başarısız olmaktadırlar. Bu nedenle klasik maliyet muhasebesi yaklaşımlarıyla birim maliyet hesabı yapıldığında ciddi hatalar ortaya çıkmaktadır. Dahası bu yaklaşımlar değişen pazar ve üretim şartlarında yöneticilerin süreç iyileştirme, performans ölçme ve stratejik planlama gibi faaliyetlerde ihtiyaç duyduğu verileri sağlayamamaktadırlar. İşletmeleri, süreçlerin alt parçaları olan faaliyetlerin birleşimi olarak gören Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme yaklaşımı bu çalışmada klasik muhasebe yaklaşımlarına alternatif çözüm olarak gösterilmiştir. Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme yaklaşımı, maliyetlerin ancak onların ortaya çıkmasına neden olan faaliyetlerin yönetilmesiyle kontrol edilebileceğini öne sürmektedir. Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme, sadece bir maliyetlendirme aracı olmayıp aynı zamanda da bir süreç iyileştirme, performans ölçme ve stratejik planlama aracıdır.
In this study traditional costing approaches are reviewed and their weaknesses are shown. These approaches are unsuccessful about distribution of the costs of production support departments and overhead to products. Thus, these approaches cause critical miscalculation about unit cost. Moreover, new info requirements of managers can not be met by traditional approaches as market and production conditions have changed during years. Activity Base Costing which defines company as total of all activities is given an alternative to traditional costing approaches. According to Activity Base Costing the unique way to control costs is managing activities. Activity Base Costing is more than just a costing tool. It is also performance measurement and strategically planning tools to.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Maliyet Muhasebesi, Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme, Traditional Costing Approaches, Activity Base Costing
Alıntı