China's "belt And Road Initiative" And Its Possible Outcomes On Global Politics From A Neo-gramscian Perspective

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Kiracı, İsmail
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
This master's thesis is about China's "Belt and Road Initiative". More precisely, it tries to explain its political signifance through a perspective of Neo-Gramsican approach. China has shown a significant economic rise in the last decade. It expanded its military might and political influence over its neighbours. The global political leadership of the U.S. is in decline. This led political thinkers to question whether China can become the next global hegemon.
Bu yüksek lisans tezi, Çin'in "Kuşak ve Yol Projesi" ile ilgilidir. Daha spesifik olmak gerekirse, bu projenin uluslararası siyaset üzerinde yaratacağı olası etkiler, Neo-Gramsci'ci bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Son on yılda Çin hızlı bir ekonomik yükseliş göstermiştir. Askeri gücünü ve komşuları üzerindeki siyasi etki kapasitesini arttırmıştır. Bununla eş zamanlı olarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası siyaset üzerindeki liderlik gücü zayıflamıştr. Bu durum siyaset düşünürlerini Çin'in uluslararası siyasette yeni lider olup olamayacağını tartışmaya itmiştir.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Political Science, International Relations, Siyasal Bilimler, Uluslararası İlişkiler
Alıntı