Birey-çevre Uyumu Ve Uyumun Çalışanların Performansı Üzerindeki Etkisi

dc.contributor.advisor Özok, Ahmet Fahri tr_TR
dc.contributor.author Evrenosoğlu, Almıla Senem tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2007-12-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:17Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:17Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Çalışma kapsamında birey-çevre uyumu incelenmiş, birey-çevre uyumunun iki düzeyi olan birey-iş uyumu ve birey-organizasyon uyumu hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firmanın satış ekibinde ölçülmüştür. Birey-iş uyumu hem talep-yetenek yaklaşımı açısından hem de ihtiyaç-arz yaklaşımı açısından incelenmiştir. Birey-organizasyon uyumu kapsamında ise birey-değer uyumu analiz edilmiştir. Diğer bir ifade organizasyondaki çalışanların işin gerektirdiği yetkinliklere ne düzeyde sahip olduğu, işin çalışanların beklenti ve ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığı ve çalışanların değerleri ile organizasyonun değerleri arasındaki benzerlik tespit edilmeye çalışılmıştır. Her bir ölçüm yapılırken literatürde yer alan farklı yöntemler kullanılmıştır. Talep-yetenek yaklaşımına göre birey-iş uyumu ölçülürken dolaylı çapraz düzey ölçüm yöntemi, ihtiyaç-arz yaklaşımına göre birey-iş uyumu ölçülürken doğrudan ölçüm yöntemi, birey-değer uyumu ölçülürken ise dolaylı bireysel düzey ölçüm yöntemi kullanılmıştır. Her bir birey için hesaplanan uyum indeksi ile işten ayrılma niyeti ve performans arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, hem talep-yetenek yaklaşımı açısından hem de ihtiyaç-arz yaklaşımı açısından ölçülen birey-iş uyumu ile performans arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca işten ayrılma niyeti farklı olan gruplardan en az bir tanesinin, ölçülen uyum indeksinin farklı olduğu sonucu elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In the scope of this study, person-environment was analysed and surveys were conducted in one of the firms operating in FMCG sector to measure person-job fit and person-organization fit, two levels of person-environment fit. Person-job fit was investigated in both demands-abilities and needs-supplies perspectives. In the scope of person-organization fit, person-values fit was measured. In other words, match between the competencies required by the job and the competencies that the employee has, the level of needs, expectations and desires of the employee covered by the job, and the fit between organizational values and personal values were analysed. Different methods are used to measure each type of fit. To analyse person-job fit in demands-abilities perspective, indirect cross level measurement and to analyse person-job fit in needs-supplies perspective, direct measurement were used. Moreover, person-values fit was analysed by using indirect individual level measurement. After calculating fit index of each participant, the relationship between fit index and intetion to quit and the relationship between fit index and performance were investigated. Finally, significantly positive relationship between person-job fit, measured by both demands-abilities and needs-supplies perspectives, and performance was obtained. Moreover, a significant difference between the groups having different answers to “intention to quit” question was determined for fit indexes. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3169
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Birey-Çevre Uyumu tr_TR
dc.subject Birey-İş Uyumu tr_TR
dc.subject Birey-Değer Uyumu tr_TR
dc.subject Performans tr_TR
dc.subject İşten Ayrılma Niyeti tr_TR
dc.subject Person-Environment Fit en_US
dc.subject Person-Job Fit en_US
dc.subject Person-Values Fit en_US
dc.subject Performance en_US
dc.subject Intention to Quit en_US
dc.title Birey-çevre Uyumu Ve Uyumun Çalışanların Performansı Üzerindeki Etkisi tr_TR
dc.title.alternative Person-environment Fit And The Impact Of Fit On Performance Of The Employees en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7778.pdf
Boyut:
639.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama