500 Büyük Sanayi Kuruluşunda Üretim, Kârlılık Ve İstihdam İlişkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Köstekli, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
500 büyük sanayii kuruluşunda üretim, kârlılık ve istihdam ilişkileri, imalat sanayii ve özel imalat sanayii firmalarında istihdam-emek gelirleri, istihdam-ücretler, istihdam-verimlilik, istihdam-kâr, istihdam-emek payı ve ücretler-istihdam ilişkileri üzerine yoğunlaşılarak incelenmiştir. 500 büyük sanayi kuruluşu imalat ve özel imalat sanayii firmaları için elde edilen sonuçların farklılığı, kamu sektörünün genel imalat sanayii üzerindeki güçlü bir etkisini ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu karşılaştırmalı incelemede kamu ve özel sektör arasındaki farklılığın, genel olarak kamu sektörünün daha çok küçülmeye ve özel sektör kârlılığını korumaya yönelik politikalarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 500 büyük sanayii kuruluşu özel imalat sanayii odaklı yapılan; emek gelirleri, ücretler, verimlilik, kâr, emek payı değişkenlerinin istihdam ile ilişkileri ve ücret-verimlilik ilişkilerinin yönleri ve yapısal özellikleri, Türkiye özel imalat sanayii için yapılan diğer araştırma sonuçları ile güçlü bir benzerlik içindedir. Diğer bir deyişle, hazırlanan bu tez, amacı doğrultusunda yapılan çalışmalar ile, 500 büyük sanayi kuruluşu özel imalat sanayii firmalarına ilişkin elde edilen sonuçların, Türkiye geneli özel imalat sanayiindeki üretim, kârlılık ve istihdam ilişkilerini yansıttığı ortaya çıkarılmaktadır.
Manufactory firms among Turkey s 500 biggest industry establishments are examined after 1980, in terms of production, profitability and labour relations. The figures provided from this research get reveal that the public sector has general impact on the manufacture industry as a whole. This comparative study shows that the divergences between public and private sectors comes from policy of private sector s single aim to make profit and public sector s inclination toward to shrink. The results on; labour incomes, wages, productivity, profit, variation of labour share, labour relations, trends of wage-productivity interrelations and structural features provided from the research focused on Manufactory firms among Turkey s 500 biggest industry establishments have strong similarities with the other researches of Turkey s manufacture industry. In other words, the results of the studies for manufactory firms among Turkey s 500 biggest industry establishments realised in the aim of this accomplished thesis reflect; production, profitability and employment relations of whole manufacture industry of Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Üretim, kârlılık, istihdam, imalat sanayii firmaları, Productivity, employment, labour, manufactory firms
Alıntı