Elastik Zemin Üzerinde Bulunan Fonksiyonel Değişimli Tabaka İçeren Katmanlı Silindirik Kabukların Uniform Yanal Basınç Yükü Etkisi Altında Burkulması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
A., Avey
M., Avcar
P., Özyiğit
Ş., Adıgüzel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, basit mesnetli, Winkler zemini üzerinde bulunan, seramik, fonksiyonel degi§imli malzeme (FDM) ve metal tabakadan olusan tiç katmanlı kompozit silindirik kabuklanrı tiniform yanal basmç yükü etkisi altina burkulmasl incelenmektedir. FDM özellikleri kalınlık dogrultusunda kuvvet fonksiyonu seklinde degismektedir. Elastik zemin üzerinde bulunan FDM tabaka içeren üç katmanll silindirik kabuklar için temel denklemler elde edilir. Galerkin yöntemi uygulanarak kritik yanal basmç yükü için analitik ifade elde edilir. Detaylı parametrik analiz yapdarak, Winkler zemini, malzeme kompozisyonu, hacim indeksini ve kabuk karakteristikleri degisiminin kritik yanal basmç yüküne etkisi incelenmektedir
The buckling analysis is investigated for three layered composite cylindrical shells with simply supported edges that composed of ceramic, FGM, and metal layers subjected to uniform lateral pressure and resting on a Winkler foundation. Material properties of FG layer are varied continuously in thickness direction according to a simple power distribution. The governing equations of three layered cylindrical shells resting on elastic foundations are obtained. Applying Galerkin's method analytic solutions are obtained for the critical lateral pressure. The detailed parametric studies are carried out to study the influences of a Winkler foundation, material composition and material profile index on the critical lateral pressure.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
FDM, Katmanlı silindirik kabuk, Winler zemini, Kritik basınç yükü, FGM, Layered cylindrical shell, Winkler foundation, Critical pressure
Alıntı