Toplu Taşımacılık Sistemlerinin Sera Gazı Emisyonlarına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Topçu, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Temel olarak, fosil yakıtların yakılması, sanayi süreçleri, arazi kullanımı değişiklikleri ve ormansızlaşma gibi çeşitli insan etkinlikleri sonucunda, önemli sera gazlarının atmosferdeki birikimleri sanayi devriminden beri hızla artmakta ve doğal sera etkisi kuvvetlenmektedir. Kuvvetlenen sera etkisinin en önemli ve açık etkisi, yerkürenin enerji dengesini üzerinde ek bir pozitif ışınımsal zorlama oluşturarak, yerküre iklimini ısıtmasıdır. Türkiye’de ulaştırma sektörü kaynaklı sera gazı emisyonları %16,73 lük payıyla önemli etkiye sahiptir. Ulaştırma sektörü içinde, bahsedilen sera gazı emisyonlarını azaltmak için projeler üretilmektedir. İstanbul kent içi ulaşımındaki toplu taşımacılığın payını büyük ölçüde arttırması beklenen en önemli projelerden biri de, Gebze – Halkalı arasını modern bir raylı sistemle birleştirecek olan Marmaray Projesi’dir. Bu çalışma kapsamında, toplu taşıma türlerinin İstanbul kent içi ulaşımındaki payları incelenmiş ve yapımı sürmekte olan Marmaray projesinin karayolu ulaşımı kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltıcı etkisi araştırılmıştır.
Basically, as a result of various human activities such as combustion of fossil fuels, industrial processes, land-use changes and deforestation, etc., atmospheric concentrations of main greenhouse gases have been significantly increasing since the industrial revolution, and natural greenhouse effect has been strengthening. The most significant and clearest impact of increased greenhouse effect is to cause an additional positive radiative forcing over energy balance of the Earth and thus to warm the Earth s climate. In Turkey, transportation sector has significant effect on greenhouse gases emissions with a ratio of %16,73. In trasportation sector, in order to decrease the greenhouse gases emissions mentioned about, there are some projects and studies. One of these project, that is expected to raise the ratio of public transportation significantly in İstanbul, is Marmaray project which will connect Gebze and Halkalı districts with modern railway system. In the frame of this thesis, the ratios of public transportation in Istanbul is examined and the decreasement effects of Marmaray project on greenhouse gases caused from road transportation are studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Sera Gazı, Marmaray, Emisyon, Greenhouse Gas, Marmaray, Emmision
Alıntı