İki Çeyrek Düzlem Üzerine Oturan Elastik Bir Tabakanın Sürtünmesiz Ve Ayrılmalı Temas Problemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Adıyaman, Gökhan
Birinci, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, rijit dairesel bir panç aracılığı ile P tekil yükü ve simetrik olarak etkiyen yayılı bir yük ile yüklenen, iki elastik çeyrek düzlem üzerine oturan, elastik bir tabakanın sürtünmesiz ve ayrılmalı temas problemi elastisite teorisine göre incelenmiştir. Problem integral dönüşüm teknikleri ve sınır şartları kullanılarak iki adet integral denklemden oluşan bir integral denklem sistemine indirgenmiştir. İntegral denklem sistemini Gauss-Jacobi integral formülasyonu kullanılarak çözülmüş ve Matlab yardımıyla yazılan bir program yardımıyla sayısal sonuçlar elde edilmiştir. Çalışmada panç-tabaka ve tabaka-çeyrek düzlem arasındaki temas mesafelerinin ve bu temas yüzeyleri boyunca oluşacak temas gerilmesi dağılımlarının farklı yükleme durumları için değişimleri incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ayrılmalı temas problemi, çeyrek düzlem, tekil integral denklem, Gauss-Jacobi İntegral formülasyonu
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı