Tedarik Zincirinde Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Perakende Sektöründe Tedarikçi Performans Değerlendirmesi

dc.contributor.advisor Cebeci, Ufuk tr_TR
dc.contributor.author Gemici, Mehmet Fatih tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-24 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:20Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:20Z
dc.date.issued 2009-06-24 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Perakendeci işletmeler birlikte çalıştıkları tedarikçileri için performanslarını ölçümleme ve değerlendirme yöntemine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu önemli süreçte karar vermeyi kolaylaştırmak için çok sayıda yöntem geliştirilmiştir. Bunlardan ikisi Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Veri Zarflama Analizi (VZA)’dir. Son yıllarda geliştirilen bir başka yöntem ise bu iki yöntemin bir arada kullanılmasıyla ortaya çıkan Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP)’dir. Bu çalışmada, veri zarflama analitik hiyerarşi prosesi (VZAHP) metodunun tedarikçi performans değerlendirmesinde ne şekilde kullanıldığı anlatılmaktadır. Bu metotta veri zarflama analizi (VZA) yaklaşımı analitik hiyerarşi prosesi (AHP) yönteminin içine yerleştirilmiştir. Tedarikçi performans kriterlerinin, teorik olarak veri zarflama analitik hiyerarşi prosesinin ve bu yöntemi baz alarak yapılmış çalışma anlatıldıktan sonra uygulama aşamasında perakende sektöründe bir firmanın tedarikçi performans değerlendirmesi ana kriterler olarak kalite, hizmet, inovasyon ve değer açısından ölçülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Retailer businesses need to estimate and evaluate performances of cooperated suppliers. Lots of methods were developed to make a decision simpler in this process. Two of these methods are Analytic Hierarchy Process (AHP) and Data Envelopment Analysis (DEA). Recently, another developed method is Data Envelopment Analytical Hierarchy Process which is integrated of these two methods. In this study, it is explained that how Data Envelopment Analytic Hierarchy Process (DEAHP) method is used in calculating supplier performance evaluation of the decision making units. In this method, the Data Envelopment Analysis (DEA) approach is embedded into Analytic Hierarchy Process (AHP) methodology. After explaining supplier performance evaluation criteria’s and theoretically data envelopment analytic hierarchy process and explaining research using this method, in practice phase using data of a retailer a supplier performance evaluation is conducted for quality, service, innovation and value. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3187
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Veri zarflama analitik hiyerarşi prosesi tr_TR
dc.subject Tedarikçi performans değerlendirmesi tr_TR
dc.subject envelopment analytic hierarchy process en_US
dc.subject Supplier performance evaluation en_US
dc.title Tedarik Zincirinde Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemiyle Perakende Sektöründe Tedarikçi Performans Değerlendirmesi tr_TR
dc.title.alternative Supplier Performance Evaluation With Data Envelopment Analytic Hierarchy Process In Supply Chain Retail Sector en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9495.pdf
Boyut:
642.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama