Sürdürülebilir üniversite yerleşkeleri ve İTÜ Ayazağa Yerleşkesi ile İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin mevcut durumunun değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Emen, Müge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
İnsanoğlunun doğayı değiştirmesi ve ona zarar vermesi nedeni ile oluşan kirlilik atmosferde CO2 emisyonunun birikmesine neden olmaktadır. Bu birikim bugün çok ciddi miktarlara ulaşmış ve küresel ısınmaya neden olmuştur. Küresel ısınmaya karşı çözüm olarak geliştirilen sürdürülebilirlik konusunda inşaat, malzeme, üretim gibi pek çok alanda çalışmalar yapılmaktadır. İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik çalışması, binaların çevreye verdiği etkiyi azaltmak ve bu etkiyi standartlaştırmak amacı ile oluşturulan yeşil bina değerlendirme ve sertifikasyon sistemleri ile sağlanabilmektedir. Üniversite yerleşkeleri; ulaşım yolları, binalar, açık alanlar, yeşil alanlardan oluşmaktadır. Bu yönü ile hem küçük ölçekte bir kent gibi çalışmakta hem de kentin alan olarak önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çevreye verdiği etki de hem inşaat alanının büyük olması hem de kullanıcı sayısının fazla olması nedeni ile oldukça fazladır. Ayrıca, hem toplum içindeki görevleri hem de eğitim, öğretim, araştırma gibi faaliyetlerin yapıldığı binalar ve bu binaların yer aldığı yerleşkeler olmaları nedeniyle küresel ısınma konusunda kritik bir noktada bulunmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir üniversite yerleşkeleri için yeşil bina değerlendirme sistemlerinden LEED ve BREEAM incelenerek yeni binalar ve mevcut binalar için bina, grup ve yerleşke ölçeğinde ölçütler oluşturulmuştur. Dünyada ve Türkiye?de LEED ve BREEAM sertifikalı üniversite binaları belirlenerek, sertifikasyon sistemlerinde yer alan ölçütlerin uygulanabilirlikleri ortaya koyulmuştur. Bu ölçütler kapsamında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi mevcut durumu değerlendirilmiş ve eksik noktalar ortaya koyulmuştur.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Anahtar kelimeler
Sürdürülebilir çevre, Sustainable environment, Üniversite yerleşkeleri, University campuses
Alıntı