Türk halk oyunlarında sahneleme aşamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Kurtişoğlu, Bülent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
Anahtar kelimeler
Halk oyunları, Sahne sanatları, Sahneye koyma, Türk halk oyunları, Folk dances, Stage arts, Staging, Turkish folk dances
Alıntı