Ömerli Havzasında Mülkiyet Dokusunun Konut Sektörüne Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-01-08
Yazarlar
Yılmaz, Tugba
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Arastırma; istanbul için stratejik öneme sahip olan gayrimenkul sektördeki hareketlilik ve mülkiyet arasındaki iliskiyi açıklamaktadır. Bu iliski Ömerli içme Suyu Havzası’nda analiz edilmistir. İstanbul Metropoliten Alanı ve etki alanı içerisindeki su kaynaklarının korunmasına yönelik havzalarda yapılasmanın, plansız kentlesmenin ve beraberinde getirdigi olumsuz etkilerinin azaltılması, bu alanlarda yasayan nüfusun ve gayrimenkul sektöründeki yükselis egiliminin, ortaya çıkardıgı degisimin mülkiyet dokusunu nasıl sekillendirdigini incelemektedir.
This research explains the relation between the mobility and ownership at the real estate sector that has strategic importance regarding Istanbul. This relation has been analyzed in Ömerli Drinking Water Basin. It treatises how the negative effects of the housing in reservoirs areas oriented to protection of the water resources in Istanbul Metropolitan Area and Effect Area and how increasing trend at the housing sector that has been arisen from this conversion, shapes the ownership structure.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Ömerli Havzası, Kentlesme, Mülkiyet, Gayrimenkul Sektörü, Konut, Ömerli Basin, Urbanization, Ownership, Housing Sector
Alıntı