Avrupa Birliği Örnek Ülkeleri Ve Türkiye’de Konut Politikalarının Ve Konut Piyasalarının Karşılaştırmalı Analizi

dc.contributor.advisor Kılınçaslan, İsmet tr_TR
dc.contributor.author Ersoy, Ebru tr_TR
dc.contributor.department Gayrimenkul Geliştirme tr_TR
dc.contributor.department Real Estate Development en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-20T14:29:33Z
dc.date.available 2015-11-20T14:29:33Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma; Akdenizli Avrupa ülkeleri olan İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın, konut sorununun ve politikalarının yaklaşık 60 yıllık bir dönemde yaşanan gelişim, değişim ve dönüşümünü incelemeyi ve bu bağlamda Türkiye’de yaşanan konut olgusu ile karşılaştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Konutun, Avrupa’nın yıkılmış kentlerinden bugünkü Avrupa Birliği ülkelerine geliş sürecinde nasıl bir gelişim ve değişim gösterdiğini ortaya koymayı ve konut sorununun; Avrupa’nın sosyal, ekonomik ve siyasal gündeminde ne çerçevede geliştiği özetlenmeye çalışılmaktadır. Bu anlamda çalışmada vurgulanmak istenen en önemli konu; Türkiye’de yaşanan konut sorununun, Akdenizli Avrupa ülkelerinde de yaşanıyor olmasıdır. Bu neden ile, çalışmada, konut sorununa bağlı olarak yapılan kentleşme tanımlarında yasa dışı yapılaşmaların ve kırsal alanların kentsel alanlara dönüştürülme süreçlerindeki çarpıklıkların; sadece Türkiye’ye özgü bir durum olmadığı vurgulanmak istenmiştir. Sonuç olarak çalışma, Akdenizli Avrupa ülkeleriyle olan paralellikleri ortaya koyarak Türkiye’deki konut durumunun değerlendirilmesini hedeflemektedir. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to analyse the advancements, changes, and transformations in the housing problems and policies of Mediterranean European countries Spain, Italy, and Greece in a sixty-year period, and compare the housing facts experienced in Turkey in this context. The goal of the study is to show the development and transformation process, from the ruined cities of Europe, to the European Union countries of today, and to summarize how the housing problem is covered in Europe’s social, economic, and political agenda. The key issue that this study aims to stress is that the Mediterranean European countries also experience the housing problems as Turkey does. Consequently, the urbanisation definitions out forward in conjunction with the housing problems try to point that illegal housing and distortions in the process of transforming the rural areas to urban areas are not formations specific to Turkey. As a result, this study aims to evaluate the housing status of Turkey by stating the similarities with the Mediterranean European countries. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10656
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject İspanya tr_TR
dc.subject İtalya tr_TR
dc.subject Yunanistan tr_TR
dc.subject Konut Olgusu tr_TR
dc.subject Konut Politikaları tr_TR
dc.subject Konut Piyasası tr_TR
dc.subject Arsa tr_TR
dc.subject Konut Finansmanı tr_TR
dc.subject Konut Vergilendirmesi tr_TR
dc.subject Turkey en_US
dc.subject Spain en_US
dc.subject Italy en_US
dc.subject Greece en_US
dc.subject Housing Facts en_US
dc.subject Housing Policies en_US
dc.subject Housing Market en_US
dc.subject Land en_US
dc.subject Housing Finance en_US
dc.subject Housing Taxation. en_US
dc.title Avrupa Birliği Örnek Ülkeleri Ve Türkiye’de Konut Politikalarının Ve Konut Piyasalarının Karşılaştırmalı Analizi tr_TR
dc.title.alternative Comparative Analysis Of Housing Policies And Housing Markets Of Specific Countries From European Union And Turkey en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8123.pdf
Boyut:
27.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama