İç Mekan Tasarımında Bim Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Mutfak Mekanı Üzerinden Bir Veri Tabanı Ve Örnek Model Oluşturulması

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Naç, Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Teknolojideki gelişmeler ile beraber bilgisayar teknolojileri günümüz tasarımında aktif şekilde yer almaktadır ve yeni tasarım araçlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu da AEC endüstrisindeki projelendirme sürecini değiştirmeye ve özellikle endüstri içinde ortaya çıkan bilgi paylaşımı ve yönetimi konusunu geliştirmeye başlamaktadır. Projelendirme ve uygulama safhasında profesyonellerin koordineli çalışabiliyor olması ve inşaat yaşam döngüsünde her şeyin birlikte planlanması proje süreci içinde çok önemli bir yer tutmakta ve bu sürecin ilerleyişinde kritik rol oynamaktadır. Gelişen teknolojiler ve yapılan AR-GE çalışmaları ise takımları bütünleştirmeyi mümkün kılmaktadır. Son yıllarda dünya çapında en fazla çalışılan teknoloji ise BIM'dir. BIM, birlikte çalışılabilirlik ilkesine bağlı kalarak ekiplerin uygulama öncesinde tüm bilgiyi bilgisayar ortamında oluşturmasını sağlamaktadır. Hem dünyada hem de ülkemizde BIM teknolojisine hızlı bir geçiş yaşanmaktadır. Ülkemizde BIM teknolojisinin büyük ölçekli mimari ve inşaat projelerinde kullanıldığı gibi bir algı bulunmaktadır ve bu alana getirdiği avantajlara odaklanılmaktadır.
Along with the advances in technology, computer technologies are actively involved in the design of today, resulting in the emergence of new design tools. This is beginning to change the project planning process in the AEC industry and to improve the knowledge sharing and management in the industry. The fact that professionals can work in coordination and planning everything together in the construction life cycle takes a very important place in the project process and plays a critical role in the progress of this process. Developing technologies and R&D activities make it possible to integrate teams. BIM is the most studied technology in the world in recent years. BIM adheres to the principle of interoperability, enabling teams to create all the information on the computer before application. There is a rapid transition to BIM technology both in the world and in our country. There is a perception that BIM technology is used in large scale architectural and construction projects in our country and the advantages it brings to this field are focused on.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Anahtar kelimeler
İç Mimari ve Dekorasyon, Interior Design and Decoration
Alıntı