Kentsel Tasarımda Yeni Şehircilik Yaklaşımı Ve Kadıköy – Yeldeğirmeni Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-25
Yazarlar
Tekin, H. Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sıkışan şehir merkezlerinde beliren sorunlara çözüm olarak üretilen planlama-tasarım yaklaşımlarından “Yeni Şehircilik” ve bu kavramın daha da ölçek büyütülerek tartışıldığı “Akıllı Büyüme” kavramları, ortaya çıkış nedenleri, uygulama politikaları, uygulama alanları bazında tartışılmaktadır. Bunun ardından Türkiye de kentleşme ve kentlerin günümüzdeki durumu ve kentleşmenin yarattığı çevre sorunları irdelenerek, 3. Bölümde İstanbul-Kadıköy Merkez Alanı- Yeldeğirmeni Kentsel Sit Alanı’nda, bu yeni planlama-tasarım yaklaşımlarının nasıl uygulanabileceğine dair analitik bir çalışma ortaya konmaktadır. İstanbul’un neredeyse her semtinde karşılaşılan merkezi alanların sıkışması, kültürel mirasın yok olması sorunu gibi temel sorunlar nedeniyle Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi I. Bölge Kentsel Sit Alanı olan Yeldeğirmeni semti bu tezin çalışma alanı olarak seçilmiş daha sürdürülebilir bir kentsel planlama ve tasarım yaklaşımı olan Yeni Şehircilik yaklaşımı bu bölgede uygulanmıştır.
In this study in order to be solution of stuck downtowns by the problems explained above, two of the new urban planning and design approaches are New Urbanism and more regional scale concept of Smart Growth are discussed with their emergence reasons, application policies and application fields. Then, the urbanization in Turkey, condition of today’s cities and environmental problems caused by urbanization are examined. The third chapter includes İstanbul Kadıköy Downtown – Yeldeğirmeni Protection Area example of analytical application study. İstanbul faced to some basic problems like stuck downtowns and missing cultural heritage. Consequently, Kadıköy Rasimpaşa Quarter I. Region Urban Protection Area Yeldeğirmeni District is selected as study area of this thesis and more sustainable urban planning and design approach of New Urbanism is applied here.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Yeni Şehircilik, Akıllı Büyüme, Akıllı Yönetmelik, Yeldeğirmeni, New Urbanism, Smart Growth, Smart Code
Alıntı