FBE- Kentsel Tasarım Lisansüstü Programı

Bu topluluk için Kalıcı Uri

Kentsel Tasarım Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Araştırma Konuları: Kentsel Dokuda Çevresel Kalite, Kentsel Tasarım Standartları, Kentsel Yenileme, Kentsel Koruma, Kentsel Sağlıklaştırma, Yeni Yerleşme Alanları Tasarımı, Kentsel İmaj ve Kimlik, Bilgisayar Destekli Kentsel Tasarım, Kamusal Alanların Değerlendirilmesi ve Tasarımı

Gözat

Bu topluluğun koleksiyonları

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1