Türkiye'de restorasyon sürecinin haritalanması ve proje, ihale ve uygulama aşamalarında karşılaşılan sorunların belirlenmesi üzerine saha çalışması

dc.contributor.advisor Kuruoğlu, Murat tr_TR
dc.contributor.author Sert, Ömer Faruk tr_TR
dc.contributor.authorID 435807 tr_TR
dc.contributor.department Yapı İşletmesi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 06.07.2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-10T11:33:22Z
dc.date.available 2015-07-10T11:33:22Z
dc.date.issued 12.07.2012 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Türkiye’de Restorasyon Sürecinin Haritalanması ve Proje, İhale ve Uygulama Aşamalarında Karşılaşılan Sorunların Belirlenmesi Üzerine Saha Çalışması adlı tezin yazım süreci boyunca, bu konuda karşılaşılan sorunların açığa kavuşturulması ve bu sorunlara getirilebilecek çözüm alternatiflerinin tartışılması amaçlanmıştır. Restorasyon sürecinde karşılaşılan bu sorunlar, ihale usulü seçiminden kaynaklanan, koruma yüksek kurullarının yapısından kaynaklanan, restorasyon öncesi yetersiz hazırlanan projelerden kaynaklanan, eski eser restorasyonunda kullanılan malzemelerin temininden kaynaklanan, eski eser birim fiyatlardaki yetersizliklerden kaynaklanan, restorasyon uygulamalarında çalışan kalifiye eleman eksikliğinden kaynaklanan, kurumlar arası koordinasyondan kaynaklanan ve restorasyon öncesinde kamulaştırma sürecinde yaşanan sorunlar olarak sekiz ana başlıkta altında sınıflandırtmıştır. Restorasyon sürecinde karşılaşılabilecek sorunların en aza indirgenmesi için restorasyon projelerinin hazırlanması aşamasında daha detaylı çalışma yapılması gerektiği, koruma kurullarının hem sayısının hem de verimliliğinin artırılması gerektiği, eski eser birim fiyat tariflerinin ve analizlerinin biran önce güncellenmesi gerektiği, eski eser uygulama projelerinde çalışacak kalifiye eleman ihtiyacının giderilmesi gerektiği, kurumlar arsında koordinasyonun sağlanması gerektiği ve restorasyon öncesinde yaşanan kamulaştırma sorununun mevzuat değişikliği ile giderilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract During the writing process of the thesis named “Mapping of the restoration process in turkey and field study on determination of the problems encountered in the project, tender and implementation phases of the restoration process”, it was aimed that the problems encountered in this issue be clarified and that possible solution alternatives to these problems be discussed. These problems encountered in the restoration process were brought together under eight titles being categorized as problems resulting from the selection of tender method, the structure of higher boards of preservation, the projects developed inadequately before the restoration, the supply of the materials used in the restoration of relics, the inadequacies in the unit prices of relics, the shortage of qualified personnel working in restoration applications, the coordination among institutions and the condemnation process before the restoration. In order to minimize the possible problems that may be encountered during the implementation phase, it is required that more detailed work be done in the development phase of restoration projects, that both the number and efficiency of the boards of preservation be increased, that the rates and analyses of unit prices of relics be immediately updated, that the need for qualified personnel to work in the relic restoration applications be satisfied, that coordination among institutions be established and that the condemnation issue experienced before restoration be remedied through legislation amendment. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7295
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Restorasyon tr_TR
dc.subject İhale tr_TR
dc.subject Birim fiyat tr_TR
dc.subject Restoration en_US
dc.subject Tender en_US
dc.subject Unit Prices en_US
dc.title Türkiye'de restorasyon sürecinin haritalanması ve proje, ihale ve uygulama aşamalarında karşılaşılan sorunların belirlenmesi üzerine saha çalışması tr_TR
dc.title.alternative Mapping of the restoration process in Turkey and field study on determination of the problems encountered in the project, tender and implementation phases of the restoration process en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12816.pdf
Boyut:
2.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama