Tabakalı Elastik Ortamların Dönel Simetrik Yükleme Altında Statik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Turan, Muhittin
Kahya, Volkan
Adıyaman, Gökhan
Birinci, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, dönel simetrik yükleme altında tabakalı elastik ortamın statik analizi rijitlik matrisi metodu ile incelenmiştir. Tabakalarda meydana gelen yer değiştirme ve gerilmeler elde edilerek elastisite ve sonlu eleman çözümleriyle karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tabakalı elastik ortam, Dönel simetrik yükleme, Rijitlik matrisi metodu, Sonlu elemanlar metodu
In this study, static analysis for elastic layered media under axisymmetric loading are investigated by the stiffness matrix method. Displacements and stresses occurring in the layer are obtained and compared with elasticity and finite element solutions Keywords: Multilayered elastic media, Axisymmetric loading, Stiffness matrix method, Finite element method
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı