Antibiyotiklerin Metanojenik Yolizleri Üzerinde Çoklu Akut Etkilerinin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor İnce, Orhan tr_TR
dc.contributor.author Özbayram, Emine Gözde tr_TR
dc.contributor.authorID 433667 tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-06-26 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-10T15:21:05Z
dc.date.available 2015-04-10T15:21:05Z
dc.date.issued 2012-07-03 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, seçilmiş antibiyotik karışımlarının havasız koşullarda mikrobiyal komünitenin metanojenik aktivitesi üzerindeki kısa süreli inhibisyon etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, üç değişkenli akut testler tasarlanmıştır. Birinci değişken substrat çözeltisinin içeriğidir (asetat, bütirat ve uçucu yağ asidi karışımı). Diğer değişken antibiyotik karışımının kompozisyonudur (Sulfametoksazol, Eritromisin ve Tetrasiklin). Son değişken ise antibiyotik konsantrasyonudur (1 – 250 mg/L). Yapılan istatistiksel analizler antibiyotik karışımının konsantrasyonu ile toplam metan üretimi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Tüm substrat koşullarında, en yüksek inhibisyon etkisini 250 mg/L Sulfametoksazol ve Tetrasiklin karışımı içeren test şişeleri göstermiştir. Test şişelerinin tamamında, antibiyotik karışımlarının kısa süreli inhibitör etkisi 100 mg/L konsantrasyondan sonra gözlenmiştir. Test sonuçları antibiyotik karışımlarının asetoklastik metanojenlerin toplam metan üretimi üzerindeki inhibisyon etkisinin, karışımı oluşturan antibiyotiklerin her birinin oluşturduğu etkiden daha fazla olduğunu göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the mixture short-term effects of selected antibiotics on methanogenic activity of a microbial community under anaerobic conditions were determined. In this scope, acute tests were designed based on a three-way factorial design where one factor was the composition of the substrate solution (acetate, butyrate, and VFA mixture), another factor was the composition of antibiotic mixtures (Sulfamethoxazole, Erythromycin, and Tetracycline) and the last factor was concentration of antibiotics added (1 – 250 mg/L). Statistical analyses showed that, there is a strong correlation between antibiotic mixture concentration and methane generation. For all substrate conditions, 250 mg/L ST mixture had the highest inhibitory effect on total methane production. After 100 mg/L, short-term inhibitory effect of antibiotic mixtures was seen clearly in all test bottles. The results showed that, mixtures had higher inhibition effect on total methane production of acetoclastic methanogens than single compounds. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/652
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject antibiyotik karışımı tr_TR
dc.subject metanojenik aktivite tr_TR
dc.subject sinerjik etki tr_TR
dc.subject antibiotic mixture en_US
dc.subject methanogenic activity en_US
dc.subject synergistic effect en_US
dc.title Antibiyotiklerin Metanojenik Yolizleri Üzerinde Çoklu Akut Etkilerinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of The Synergistic Acute Effects Of Antibiotics On Methanogenic Pathway en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12662.pdf
Boyut:
1.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama