Avasköy Kemeri Restorasyon Projesi

dc.contributor.advisor Tanyeli, Gülsün tr_TR
dc.contributor.author Salman, Mahmut Çıngı tr_TR
dc.contributor.department Restorasyon tr_TR
dc.contributor.department Restoration en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-07-09 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-08T13:11:50Z
dc.date.available 2015-06-08T13:11:50Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Avasköy Kemeri’nin ayrıntılı bir şekilde belgelenebilmesi için rölöve çizimleri yapılmıştır. Avasköy Kemeri, 16. yüzyıl Osmanlı su iletim sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca, Mimar Sinan’a ait bir eser olduğu tahmin edilmektedir. Yapı üzerindeki bozulmalar tespit edilerek hasar analizleri çizimlerine aktarılmıştır. Yapıdan elde edilen veriler ve mevcut kaynaklardan ulaşılan bilgiler doğrultusunda restitüsyon önerisi hazırlanmıştır. Yapıyı günümüzde tehdit eden unsurlar tespit edilmiş, yapının gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için alınması gereken önlemler saptanarak uygulama yöntemleri belirlenmiştir. Yapı için öngörülen müdahaleler müdahale paftası olarak adlandırılan çizimlere işlenmiştir. Yapının günümüz koşulları göz önüne alındığında, döneminde üstlendiği su iletme işlevini yerine getiremeyeceği açıktır. Bu nedenle restorasyon projesi uygun restorasyon yöntemleriyle hazırlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a detailed documentation of Avaskoy Aqueduct has been prepared. Avaskoy Aqueduct is an important element of Ottaman Water Supply Systems and which is dated to the 16th century. It is also thought to be a work of Architect Sinan. Deteriorations of the structure has been ascertained and then conveyed to the deteriorations analysis drawings. Reconstitution project with the help of written documents and old drawings has been developed. The factors that are threathining the structure have been ascertained. The precautions and the methods of application have been determined in order to pass over Avaskoy Aqueduct to the next generations. The proposed interventions had been prosessed into the interventions drawings. When the present state of the monument is taken into consideration, its role of transporting water is no longer possible. Thus, restoration drawings are prepared according to proper technics of restoration. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4320
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Rölöve tr_TR
dc.subject Restitüsyon tr_TR
dc.subject Restorasyon tr_TR
dc.subject Building Survey en_US
dc.subject Restitution en_US
dc.subject Restoration en_US
dc.title Avasköy Kemeri Restorasyon Projesi tr_TR
dc.title.alternative Avaskoy Aqueduct Restoration Project en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8758.pdf
Boyut:
340.09 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama