Tuzla Ve Haliç Koylarında Bulunan Anaerobik/anoksik Hidrokarbon Yıkımından Sorumlu Mikrobiyal Türlerin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor İnce, Orhan tr_TR
dc.contributor.author Azman, Samet tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology tr_TR
dc.contributor.department Environmental Biotechnology en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-03-03 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-10T15:21:04Z
dc.date.available 2015-04-10T15:21:04Z
dc.date.issued 2011-03-03 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Yapılan bu çalışmada, metanojenik ve nitrat indirgeyici şartlarda, Haliç ve Tuzla körfezlerinden alınan sedimentler ile kurulan nutrient eklenmiş mikrokozmozlardaki mikrobiyal populasyon dinamikleri incelenmiştir. Populasyon dinamikleri, mikrokozmos örneklerinin ve hidrokarbon giderimi ile korele olan türlerin Denatüre edici Gradiyent Jel Elektroforezi (DGGE) yöntemiyle ve daha önceden Marmara Denizi sedimentlerden oluşturulmuş klon kütüphaneleri ile çalışılmıştır. 40 bakteriyal ve 31 arkeal türün, Haliç ve Tuzla sedimentleri ile kurulan mikrokozmozlarda zamanla değiştiği gözlemlenmiştir. Bu taksanomik birimlerin dağılımı kültüre alınamayan türlere aittir. Bu nedenle, hidrokarbon yıkım kapasiteleri ile ilgili literatürlerin karşılaştırılması sağlanamamıştır. Ancak hidrokarbon yıkımı ile yapılan korelasyon analizleri, hidrokarbon yıkımından sorumlu olması muhtemel adayları belirlemiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, investigation of microbial population dynamics in nutrient amended microcosms seeded with Tuzla and Halic Bay sediments under nitrate reducing and methanogenic conditions, was carried. The population dynamics was studied via DGGE of microcosm samples and species that are correlated with hydrocarbon removal, were identified via previous clone libraries from Marmara Sea sediments. 40 bacterial and 31 archaeal species changed over time within the microcosms seeded with Halic and Tuzla Bay sediments. Distribution of these taxanomic units mostly belonged to uncultured microorganisms. Because of that reason successful comparison with literature about hydrocarbon degrading capacity can’t be made. However correlation analysis with hydrocarbon removal identified the possible candidates of hydrocarbon degradation. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/648
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Anaerobik tr_TR
dc.subject Hidrokarbon tr_TR
dc.subject Biyodegredasyon tr_TR
dc.subject Microbiology tr_TR
dc.subject Ecology tr_TR
dc.subject Denatüre edici Gradiyent Jel Elektroforezi (DGGE) tr_TR
dc.subject Anaerobic en_US
dc.subject Hydrocarbon en_US
dc.subject Biodegradation en_US
dc.subject Microbiology en_US
dc.subject Ecology Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE) en_US
dc.title Tuzla Ve Haliç Koylarında Bulunan Anaerobik/anoksik Hidrokarbon Yıkımından Sorumlu Mikrobiyal Türlerin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determining Identity Of Anaerobic/anoxic Hydrocarbon Degrading Microbial Species In Tuzla And Halic Bay Sediments en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11465.pdf
Boyut:
2.98 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama