Yeşilköy Şengör Evi Restorasyon Projesi

dc.contributor.advisor Mazlum, Deniz tr_TR
dc.contributor.author Gümülcinelioğlu, Deniz tr_TR
dc.contributor.department Restorasyon tr_TR
dc.contributor.department Restoration en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-07-23 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-08T13:12:30Z
dc.date.available 2015-06-08T13:12:30Z
dc.date.issued 2008-08-11 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, İstanbul’un Avrupa yakasında Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy semtinin Şevketiye mahallesinde bulunan Şengör Evi konu alınmıştır. Yapım tarihi kesin olmamakla birlikte 19. yüzyılın sonunda yapıldığı bilinmektedir. Yapının tarihiyle ilgili bilgiler Şengör ailesinin sözlü anlatımlarından alınmaktadır. İlk yapıldığında bir Rum Yetimhanesi olarak kullanıldığı söylenen yapı, 1914 tarihli Necip Bey haritasında Ertuğrul Numune Mektebi olarak geçmektedir. 1910’lardan itibaren bina konut olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yazar, milletvekili ve siyasetçi Hamdullah Suphi Tanrıöver de 1920’li yıllarda bu evde yaşamıştır. 1999 depremi sonrasında hasar gören yapıya, 2006-2007 yıllarında güçlendirme ve basit onarım adı altında yapının özgünlüğünü bozacak müdahalelerde bulunulmuştur. Yapı Yeşilköy’ün günümüze kadar nispeten korunarak gelmiş sınırlı sayıdaki kargir yapısından biri olması ve koruma kriterleri açısından tarihi belge niteliğine sahip olması sebebiyle tez konusu olarak seçilmiştir. Tez çalışmasının ilk aşamasında yapının rölövesi çıkarılmış ve çizimler fotoğraflarla desteklenmiştir. Eşzamanlı olarak, yapının bulunduğu çevre ve yapıldığı döneme ilişkin yazılı ve görsel kaynaklar taranmış ve yapının ayrıntılı bir betimlemesi yapılmıştır. Yapının özgün durumu ve zaman içinde geçirdiği değişimler yapının sağladığı verilere, görsel belgelere ve kullanıcılarının anlatılarına dayanılarak restitüsyon çizimleri hazırlanmıştır. Son aşamada 2006-2007 yıllarında bir proje hazırlanmadan uygulanan müdahaleler kapsam ve nitelik açısından eleştirilmiş ve bu müdahalelerden nasıl geri dönülebileceğine cevap aranmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, the Şengör House, located in Şevketiye quarter of Yeşilköy neighbourhood of Bakırköy district is studied. This structure was built at the end of the 19th century, but the exact date is not certain. The information about the history of the structure were learnt at the personal discussions with the Şengör family. It was said that when it was first built, it was used as a Greek orphan asylum. At the Necip Bey map dated 1914, the building was called as Ertuğrul Numune School. It had been used as a residence since 1910’s. Hamdullah Suphi Tanrıöver, author, deputy and politician, lived in this house at 1920’s. The building was damaged at the earthquake of 1999. Because of this, some interventions were done to the structure, in the name of simple repair and strengthening at 2006-2007. Some of these interventions damaged the authenticity of the building. The Şengör House was chosen as the subject of this thesis because it is relatively a better preserved example of stone buildings at Yeşilköy neighbourhood and it carries historical document quality not only with its concrete existence, also with interesting events that it gave evidence. The study started with documenting the existing situation of the building with drawings and photographs. Written and visual information about the building, the district and the period the residence was built, was also gathered and evaluated for a detailed description of the building. This information, together with personal observations, also revealed the changes that occurred in the course of time and helped to the preparation of the restitution project. At the last stage, the strengthening made during the years 2006-2007 without preparing a project were criticised in terms of enclosure and quality, and the reversibility of the interventions were discussed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4322
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Rölöve tr_TR
dc.subject Restitüsyon tr_TR
dc.subject Restorasyon tr_TR
dc.subject Survey en_US
dc.subject Restitution en_US
dc.subject Restoration en_US
dc.title Yeşilköy Şengör Evi Restorasyon Projesi tr_TR
dc.title.alternative Restoration Project For The Yeşilköy Şengör House en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8827.pdf
Boyut:
17.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama