Öngerilmeli İzotrop Levha Ve Öngerilmeli Anizotrop Yarı Düzlemden Oluşan Sistemin Hareketli Yük Etkisindeki Dinamik Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Akbarov, Surkay
İlhan, Nihat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Çalışmada öngerilmeli izotrop levha ve öngerilmeli anizotrop yarı düzlemden oluşan sistemin hareketli yük etkisindeki dinamik davranışı ele alınmıştır. Sistemin bileşenlerindeki öngerilmenin ve anizotropi özelliklerinin bu davranışa etkisi incelenmiştir. Öngerilmeli ortamlarda dalga yayılımının üç boyutlu doğrusallaştırılmış teorisi (ÖODYÜT) çerçevesinde problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü integral Fourier dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. Malzeme parametrelerinin, önerilmenin; kritik hıza etkisine ait sayısal sonuçlar verilmiştir. Araştırmalar parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde yapılmıştır. Yarı düzlemin anizotropi özellikleri orthotrop malzeme biçiminde seçilmiştir.
The investigation is carried out on the dynamical behavior of an anizotrop half-plane covered by the pre-stretched izotrop layer under the action of the moving load. The effect of initial stresses and material properties on the dynamical behavior of the considered system is investigated. The mathematical modeling of the considered problem is made use of the Three-dimensional Linearized Theory of Elastic Waves in Initially Stressed Bodies (TLTEWISB). The solution to the corresponding boundary-value problem is found by employing the exponential Fourier integral transformation. As a result of the numerical investigations the influence of the problem parameters on the critical velocity of the moving load is studied.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı